Rehabilitacja po COVID-19

Podziel się:
Osoby, które przeszły COVID-19, mogą skorzystać z rehabilitacji refundowanej przez NFZ

Około jednej trzeciej pacjentów ma powikłania po przechorowaniu COVID-19. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu, mniejsza tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne. Dolegliwości te znacznie ograniczają aktywność w życiu społecznym i zawodowym. Dlatego NFZ przygotował kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19.

Jakie korzyści przyniesie rehabilitacja

Dzięki rehabilitacji pacjenci, który chorowali na COVID-19 i utrzymują się u nich m.in. duszność czy osłabienie, szybciej powrócą do pełnej sprawności. Poprawią swoją sprawność oddechową oraz zwiększą wydolność wysiłkową. Rehabilitacja wpłynie pozytywnie również na ich kondycję psychiczną.

Jak długo potrwa rehabilitacja

Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne. Można z niej skorzystać do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Kto kieruje na rehabilitację

Z rehabilitacji będzie można skorzystać na podstawie skierowania. Wystawia je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.

Gdzie będzie prowadzona rehabilitacja

W zależności od stanu pacjenta rehabilitacja będzie prowadzona:

 • w trybie stacjonarnym
 • w trybie uzdrowiskowym
 • ambulatoryjnie, czyli w gabinetach fizjoterapii zajmujących się rehabilitacją leczniczą
 • w domu.

O trybie rehabilitacji decyduje lekarz.

Kiedy można skorzystać z rehabilitacji w trybie stacjonarnym i uzdrowiskowym

Decyzję podejmuje lekarz na podstawie wyników kilku badań:

 • RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
 • aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy)
 • EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19.
Program rehabilitacji

Kompleksowy program rehabilitacji obejmuje m.in.:

 • kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających
 • inhalacje
 • terenoterapię, treningi marszowe
 • hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań
 • balneoterapię – według indywidualnych wskazań
 • masaż – według indywidualnych wskazań
 • edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia
 • treningi relaksacyjne
 • leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań
 • wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Rehabilitowany pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej.

Kiedy można skorzystać z rehabilitacji w gabinecie fizjoterapii i w domu

Pacjenci muszą mieć utrzymującą się duszność, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie. Siłę duszności określa się na podstawie specjalnej pięciostopniowej (0-4) skali mMRC (modified Medical Research Council). Jeśli wynik jest:

 • równy lub wyższy 1 – pacjent może zostać skierowany na rehabilitację w gabinecie fizjoterapii
 • mniejszy lub równy 1 oraz trudność z samodzielnym poruszaniem – pacjent może zostać skierowany na rehabilitację w domu.

Z tych form rehabilitacji można skorzystać nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.

Przyjmuje się, że u pacjenta ze wskazaniem 1 duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub pojawia się przy wchodzeniu na niewielkie wzniesienie.

Dodatkowo o zakwalifikowaniu do rehabilitacji w domu decydują:

 • ocena 3–9 w skali oceny funkcjonalnej (0–10)
 • ocena siły mięśniowej MRC (0–5)
 • występowanie zespołu słabości po pobycie pacjenta na oddziale intensywnej terapii.
Etapy rehabilitacji

Rehabilitacja w poradni lub w domu jest podzielona na kilka etapów.

1. Wizyta wstępna – specjalista przeprowadza wywiad z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe; wyniki będą porównane z wynikami po zakończeniu rehabilitacji i posłużą do oceny efektów terapii.

2. Wizyty terapeutyczne – fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem kalendarz indywidualnych wizyt: 3 wizyty w każdym tygodniu lub więcej, gdy będzie tego wymagał stan zdrowia pacjenta. Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. W zależności od potrzeb i stanu zdrowia chorego możliwe jest włączenie dodatkowych elementów terapii, m.in. technik odksztuszania, treningu równowagi, specjalnych metod rehabilitacji dla pacjentów z problemami neurologicznymi.

3. Wizyta końcowa – fizjoterapeuta powtarza badania i testy wykonane podczas pierwszej wizyty i porównuje osiągnięte wyniki, m.in. próby zmęczeniowe i oddechowe (określające skalę występowania duszności).

Jak wspomóc się po zakończeniu rehabilitacji

Podczas rehabilitacji pacjenci otrzymają praktyczne wskazówki, które ułatwią im samodzielnie dochodzenie do zdrowa po rehabilitacji. Dostaną też plany z zestawami ćwiczeń do samodzielnego stosowania w domu, dzięki którym będą dopasowywać skalę trudności i intensywności treningu do możliwości własnego organizmu.

Źródło: gov.pl
Źródło fotografii: gov.pl

Dawid Klich

Dawid Klich. Mąż Ani, ojciec Jasia. Kibic Pogoni Szczecin. Paprykarz urodzony w PRL. Zafascynowany historią Pomorza

Przeczytaj także

PowiązanePolecane
Szczepienia ochronne w czasie COVID-19

Szczepienia ochronne w czasie COVID-19

W nawiązaniu do rekomendacji Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii...
Czytaj dalej
Wstrzymanie szczepień obowiązkowych

Wstrzymanie szczepień obowiązkowych

Uwzględniając ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny...
Czytaj dalej
Smog i jego szkodliwe składniki

Smog i jego szkodliwe składniki

Smog i jego szkodliwe składniki. Rok 2017 stoi jak na razie pod jednym hasłem w Polsce. czyli wiszący smog. Zjawisko...
Czytaj dalej
Kto odpowiada za COVID-19?

Kto odpowiada za COVID-19?

To pytanie nurtuje wszystkich a zwłaszcza antycovidowców. Wczoraj w całej Polsce odbyły się kolejne ich marsze tzw. "wolności". Kto więc...
Czytaj dalej
Redlica od 68 lat

Redlica od 68 lat

Rozporządzenie Ministra: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 lipca 1947 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości...
Czytaj dalej
Zakończyłem! Chyba?

Zakończyłem! Chyba?

Czas kwarantanny sprzyja rozmyślaniu... Jeśli Ci dziecko nie przeszkadza... W moim przypadku kwarantanna społeczna trwa już od 2 miesiący. Dokładnie...
Czytaj dalej