Dawid Klich | 19.02.2012, 19:12 |Wiadomości

petycja2Odpowiedź na skargę z dnia 30.01.2012

Urząd Gminy Dobra
Wójt Gminy Dobra Teresa Dera Urząd Gminy Dobra
ul. Szczecińska 16 a, 72-003 Dobra
gmina@dobraszczecinska.pl

Skarga dotyczy niezgodnego z prawem przejazdu ciężkich samochodów przez naszą miejscowość. Ruch ten odbywa się po zamkniętej przez Panią Wójt drogę do Bezrzecza. Samochody firmy KML Sp.z.o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Klonowica 5

Mimo przytoczonej na naszej stronie: Ustawy O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. nie zmieniło się nic. Daliśmy Pani Wójt i władzom Gminy argument by ten proceder ukrócić. Z przykrością nasza redakcja z niedowierzaniem obserwuje w jaki sposób dba o przestrzegania prawa ustanowionego przez Parlament RP. Za nic sobie władze gminy Dobra maja dobro mieszkańców naszej pięknej miejscowości. Poniżej zamieszczamy poniżej treść art. 41 w/w ustawy

Art. 41. 1. Koszty związane z określeniem tras przejazdu oraz przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdów nienormatywnych pokrywa dokonujący tych przejazdów.

(…)

4. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, mając na uwadze stan techniczny dróg oraz ochronę dróg przed zniszczeniem.

5. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, mając na uwadze potrzebę zapewnienia ruchu tranzytowego.

6. Drogi inne niż określone na podstawie ust. 4 i 5 stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.”

Redakcja w imieniu mieszkańców i swoim dziękuje za odpowiedź w możliwe w najkrótszym odpowiedź na powyższą skargę.

Redlica 17.02.2012

redlica.pl Oficjalny Serwis Redlicy
72-002 Redlica
redakcja@redlica.cba.pl

Wójt Gminy Dobra Teresa Dera
Urząd Gminy Dobra
ul. Szczecińska 16 a, 72-003 Dobra
gmina@dobraszczecinska.pl

Wasz znak WKI.GK.7021.22.2012.PK

W nawiązaniu do pisma z dnia 07.02.2012 redakcja serwisu redlica.pl Oficjalny Serwis Redlicy informuje po raz kolejny o zapisie w ustawie O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. odnośnie przejazdu ciężkich samochodów po drogach gminnych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że od przestrzegania prawa jest w Polsce Policja, lecz aby Policja mogła skutecznie działać musi mieć podstawę to tegoż działania. Jednak na drodze gminnej z Wąwelnicy do Bezrzecza musimy stwierdzić Policja nie może dokonywać zatrzymań kierowców łamiących przepisy.

Wyłączając zamknięty odcinek w/w drogi są jeszcze odcinki tj. z Wąwelnicy do końca Redlicy oraz od Bezrzecza do skrzyżowania z drogą do Skarbimierzyc w świetle takiego oznakowania brak znaku B-5 samochody ciężarowe mogą się jeszcze poruszać.

Mając powyższe brak Policji podstaw do zatrzymywania ciężkich samochodów niszczących nasze wspólne mienie jakim jest droga gminna. Jeszcze raz zacytujemy fragment ustawy:

Art. 41. 1. Koszty związane z określeniem tras przejazdu oraz przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdów nienormatywnych pokrywa dokonujący tych przejazdów.

4. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, mając na uwadze stan techniczny dróg oraz ochronę dróg przed zniszczeniem.

5. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, mając na uwadze potrzebę zapewnienia ruchu tranzytowego.

6. Drogi inne niż określone na podstawie ust. 4 i 5 stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.”

Redakcja w imieniu mieszkańców i swoim dziękuje za odpowiedź w możliwe w najkrótszym odpowiedź na powyższą skargę

Z poważaniem
redlica.pl Oficjalny Serwis Redli