Dawid Klich | 02.01.2015, 23:23 |Historia
W roku 1841 na gruntach już należących do majątku rolniczego z Wołczkowa powstaje folwark Marienthal dzisiejsza Redlica. Folwark liczył 273 morgi ziemi, oraz hodowano 20 koni i 60 sztuk bydła.

Ostatnie oficjalne informacje o liczbie mieszkańców znajdują się w leksykonie gminnym wydanym 08/1905 (sierpień? 1905) niestety nie znamy dokładnej liczby.

W latach 1897-1906 wybudowano tory Kolei Randowskiej (Randower Kleinbahn) na trasie, której znalazła się Redlica (Marienthal).

W roku 1928 na czele folwarku stał administrator o nazwisku Napral (Parey’s Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche: Vollständiges Adressbuch. Band Pommern hrsg. von der Landwirtschaftskammer für die Provinz Pommern)

Fragment strony z książki adresowej z roku 1928
źródło: Parey’s Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche…

Marienthal wymieniana jest również w “Landwirtschaftliches Adressbuch der Provinz Pommern. Leipzig: Niekammers Adressbücher, 1939”. Widnieje tam wzmianka tej treści “August Hildach – Besitzer Gut Marienthal” czyli August Hildach właściciel majątku Marienthal. Stamtąd również dowiemy się, że A. Hildach pochodzi z Wołczkowa (Völschendorf).

Fragment strony z książki adresowej Stettina z roku 1939
źródło: Landwirtschaftliches Adressbuch der Provinz Pommern…

Ostatni znany niemiecki zapis o Marienthal znajdziemy książce adresowej z 1943 roku (Stettiner Adreßbuch 1943:700 Jahre Stettin (1243-1943) znajdziemy znaną już informacje August Hildach Besitzer gut Marienthal August Hildach właściciel majątku Marienthal.

adressbuch_1943_hildach_august

Fragment strony z książki adresowej Stettina z roku 1943
Stettiner Adreßbuch 1943:700 Jahre Stettin (1243-1943)

Przynależność kościelna

Mieszkańcy wyznania protestanckiego przynależeli do parafii znajdującej się w Wołczkowie (Kirchspiel Völschendorf), a katolicy zaś musieli jeździć do Parafii w Szczecinie (Kirchspiel Stettin).

Zmiany administracyjne

Od początku swojego istnienia Redlica znajdowała się. granicach Landkreis Randow, Regierungsbezirk Stettin, Prowinz Pommern (Powiat Ziemski Randow, Rejencja Szczecin, Prowincja Pomorzee)początkowo w Królestwie Prus. Po I wojnie Światowej w Republice Weimarskiej a po dojściu Adolfa Hitlera II Rzeszy. W 1874 roku w Wołczkowie utworzono Urząd Stanu Cywilnego, który swoim zasięgiem obejmował Redlicę (Marienthal) natomiast administracyjnie podlegała starostwu w Szczecinie, tam również znajdował się odpowiedni Sąd Rejonowy, oraz Sąd Pracy. 15.10.1939 na mocy uchwały Rządu Rzeszy Niemieckiej utworzono Großstadt Stettin w skład, którego wszedł Folwark Marienthal

W roku 1945 wchodzi w skład nowo utworzonej Gminy Dobra. W roku 1954 na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. wchodzi w skład Gromady Dobra. 1 stycznia 1966 do gromady Dołuje włączono miejscowość Redlica z gromady Dobra. Gromada Dołuje przetrwała do końca 1972 roku. Redlica wchodzi ponownie w skład Gminy Dobra

Oś czasowa:

  • 1841-1866: Związek Niemiecki, Królestwo Prus, Prowincja Pomorze, Powiat Randow
  • 1866-1871: Związek Północnoniemiecki, Królestwo Prus, Prowincja Pomorze, Powiat Randow
  • 1871-1918: Cesarstwo Niemieckie, Królestwo Prus, Prowincja Pomorze, Powiat Randow
  • 1919-1933: Rzesza Niemiecka (Republika Weimarska), kraj związkowy Prusy, Prowincja Pomorze, Powiat Randow
  • 1933-14.10.1939: III Rzesza, Prowincja Pomorze, Powiat Randow
  • 15.10.1939: III Rzesza, Prowincja Pomorze, Wielkie Miasto Szczecin
  • 1945-1954: Polska, Województwo Szczecińskie, Powiat Szczeciński, Gmina Dobra
  • 1955-1965: Polska, Województwo Szczecińskie, Powiat Szczeciński, Gromada Dobra
  • 1966-1972: Polska, Województwo Szczecińskie, Powiat Szczeciński, Gromada Dołuje
  • Od 1973-1975: Polska, Województwo Szczecińskie, Powiat Szczeciński, Gmina Dobra
  • 1975–1998: Polska, Województwo Szczecińskie, Gmina Dobra
  • 1999 – teraz: Polska, Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Policki, Gmina Dobra
Fragment mapy okolic Szczecina z roku 1949
http://maps.mapywig.org/
Spotkanie w Schwerinie

21.09.1945 na spotkaniu w Schwerinie Redlica wraz z terenami obecnej Gminy Dobra zostają przydzielone Polsce. Natomiast 04.10.1945 zostaje objęta przez polską administrację.

Sytuacja w Szczecinie między 28 kwietnia a 4 paździenika 1945 roku
Źródło: Encyklopedia Szczecina tom 1, A-0, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999

A – Tymczasowa linia demarkacyjna pomiędzy polskim Szczecinem a radziecką strefą okupacyjną Niemiec pomiędzy 5 lipca a 4 październiak 1945.
B – Zasięg wojskowej radzieckiej bazy przeładunkowej portu od 28 kwietnia 1945 do 19 września 1947
C – Zasięg terenów objętych przez polską administrację po 16 kwietnia 1945
D – Zasięg terenów objętych przez polską administrację po 4 paździenika 1945
F – Obszar niemieckiej dzielnicy Niebuszewo po 6 maja 1945

Marienthal, Maryszewo, Redlica

Niemiecka nazwa Marienthal miejscowości pochodzi od Marien czyli od imienia Maria i ein Tal co oznacza dolina. Na podstawie art. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 o ustaleniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości (Dz.U. R. P. Nr 95 Poz. 850) oraz art. 2 dekretu z dnia 13 listopada 1945 o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. R. P. Nr 51 Poz. 295) ustala się w brzmieniu polskim nazwy oraz pisownię miejscowości podanych w § 1. prz na polskich kartach historii pojawia się Redlica. Przynależy do powiatu szczecińskiego (trzecia kolumna dokumentu).

Oś czasowa:

 • 1841-03.10.1945 Marienthal
 • 04.10.1945-30.06.1947 Maryszewo
 • Od 01.07.1947 Redlica
Po roku 1989

01.01.2015 na trasę wyjeżdża pierwszy w historii Redlicy autobus miejski linii 122. Kursuje na trasie Kościno – Bezrzecze.

Od 01.05.2022 Redlica zyskuje bezpośrednie połączenie z pętlą na Krzekowie.