Historia Redlicy

Podziel się:
W roku 1841 na gruntach już należących do majątku rolniczego z Wołczkowa powstaje folwark Marienthal dzisiejsza Redlica. Folwark liczył 273 morgi ziemi, oraz hodowano 20 koni i 60 sztuk bydła.

Ostatnie oficjalne informacje o liczbie mieszkańców znajdują się w leksykonie gminnym wydanym 08/1905 (sierpień? 1905) niestety nie znamy dokładnej liczby.

W latach 1897-1906 wybudowano tory Kolei Randowskiej (Randower Kleinbahn) na trasie, której znalazła się Redlica (Marienthal).

W roku 1928 na czele folwarku stał administrator o nazwisku Napral (Parey’s Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche: Vollständiges Adressbuch. Band Pommern hrsg. von der Landwirtschaftskammer für die Provinz Pommern)

Fragment strony z książki adresowej z roku 1928
źródło: Parey’s Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche…

Marienthal wymieniana jest również w “Landwirtschaftliches Adressbuch der Provinz Pommern. Leipzig: Niekammers Adressbücher, 1939”. Widnieje tam wzmianka tej treści “August Hildach – Besitzer Gut Marienthal” czyli August Hildach właściciel majątku Marienthal. Stamtąd również dowiemy się, że A. Hildach pochodzi z Wołczkowa (Völschendorf).

Fragment strony z książki adresowej Stettina z roku 1939
źródło: Landwirtschaftliches Adressbuch der Provinz Pommern…

Ostatni znany niemiecki zapis o Marienthal znajdziemy książce adresowej z 1943 roku (Stettiner Adreßbuch 1943:700 Jahre Stettin (1243-1943) znajdziemy znaną już informacje August Hildach Besitzer gut Marienthal August Hildach właściciel majątku Marienthal.

adressbuch_1943_hildach_august

Fragment strony z książki adresowej Stettina z roku 1943
Stettiner Adreßbuch 1943:700 Jahre Stettin (1243-1943)

Przynależność kościelna

Mieszkańcy wyznania protestanckiego przynależeli do parafii znajdującej się w Wołczkowie (Kirchspiel Völschendorf), a katolicy zaś musieli jeździć do Parafii w Szczecinie (Kirchspiel Stettin).

Zmiany administracyjne

Od początku swojego istnienia Redlica znajdowała się. granicach Landkreis Randow, Regierungsbezirk Stettin, Prowinz Pommern (Powiat Ziemski Randow, Rejencja Szczecin, Prowincja Pomorzee)początkowo w Królestwie Prus. Po I wojnie Światowej w Republice Weimarskiej a po dojściu Adolfa Hitlera II Rzeszy. W 1874 roku w Wołczkowie utworzono Urząd Stanu Cywilnego, który swoim zasięgiem obejmował Redlicę (Marienthal) natomiast administracyjnie podlegała starostwu w Szczecinie, tam również znajdował się odpowiedni Sąd Rejonowy, oraz Sąd Pracy. 15.10.1939 na mocy uchwały Rządu Rzeszy Niemieckiej utworzono Großstadt Stettin w skład, którego wszedł Folwark Marienthal

Plan Wielkiego Miasta Szczecin – Großstadt

W roku 1945 wchodzi w skład nowo utworzonej Gminy Dobra. W roku 1954 na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. wchodzi w skład Gromady Dobra. 1 stycznia 1966 do gromady Dołuje włączono miejscowość Redlica z gromady Dobra. Gromada Dołuje przetrwała do końca 1972 roku. Redlica wchodzi ponownie w skład Gminy Dobra

Oś czasowa:

 • 1841-1866: Związek Niemiecki, Królestwo Prus, Prowincja Pomorze, Powiat Randow
 • 1866-1871: Związek Północnoniemiecki, Królestwo Prus, Prowincja Pomorze, Powiat Randow
 • 1871-1918: Cesarstwo Niemieckie, Królestwo Prus, Prowincja Pomorze, Powiat Randow
 • 1919-1933: Rzesza Niemiecka (Republika Weimarska), kraj związkowy Prusy, Prowincja Pomorze, Powiat Randow
 • 1933-14.10.1939: III Rzesza, Prowincja Pomorze, Powiat Randow
 • 15.10.1939: III Rzesza, Prowincja Pomorze, Wielkie Miasto Szczecin
 • 1945-1954: Polska, Województwo Szczecińskie, Powiat Szczeciński, Gmina Dobra
 • 1955-1965: Polska, Województwo Szczecińskie, Powiat Szczeciński, Gromada Dobra
 • 1966-1972: Polska, Województwo Szczecińskie, Powiat Szczeciński, Gromada Dołuje
 • Od 1973-1975: Polska, Województwo Szczecińskie, Powiat Szczeciński, Gmina Dobra
 • 1975–1998: Polska, Województwo Szczecińskie, Gmina Dobra
 • 1999 – teraz: Polska, Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Policki, Gmina Dobra
 • Fragment mapy okolic Szczecina z roku 1949
  http://maps.mapywig.org/
  Spotkanie w Schwerinie

  21.09.1945 na spotkaniu w Schwerinie Redlica wraz z terenami obecnej Gminy Dobra zostają przydzielone Polsce. Natomiast 04.10.1945 zostaje objęta przez polską administrację.

  Sytuacja w Szczecinie między 28 kwietnia a 4 paździenika 1945 roku
  Źródło: Encyklopedia Szczecina tom 1, A-0, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999

  A – Tymczasowa linia demarkacyjna pomiędzy polskim Szczecinem a radziecką strefą okupacyjną Niemiec pomiędzy 5 lipca a 4 październiak 1945.
  B – Zasięg wojskowej radzieckiej bazy przeładunkowej portu od 28 kwietnia 1945 do 19 września 1947
  C – Zasięg terenów objętych przez polską administrację po 16 kwietnia 1945
  D – Zasięg terenów objętych przez polską administrację po 4 paździenika 1945
  F – Obszar niemieckiej dzielnicy Niebuszewo po 6 maja 1945

  Marienthal, Maryszewo, Redlica

  Niemiecka nazwa Marienthal miejscowości pochodzi od Marien czyli od imienia Maria i ein Tal co oznacza dolina. Na podstawie art. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 o ustaleniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości (Dz.U. R. P. Nr 95 Poz. 850) oraz art. 2 dekretu z dnia 13 listopada 1945 o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. R. P. Nr 51 Poz. 295) ustala się w brzmieniu polskim nazwy oraz pisownię miejscowości podanych w § 1. prz na polskich kartach historii pojawia się Redlica. Przynależy do powiatu szczecińskiego (trzecia kolumna dokumentu).

  Oś czasowa:

 • 1841-03.10.1945 Marienthal
 • 04.10.1945-30.06.1947 Maryszewo
 • Od 01.07.1947 Redlica
Po roku 1989

01.01.2015 na trasę wyjeżdża pierwszy w historii Redlicy autobus miejski linii 122. Kursuje na trasie Kościno – Bezrzecze.

Linia 122
Źródło: własne
Autor

Dawid Klich

Mąż Ani, ojciec Jasia. Zafascynowany historią Pomorza

Przeczytaj także

PowiązanePolecane
ODESSA – czarne karty historii
Historia

ODESSA – czarne karty historii

ODESSA organizacja równie czarna jak czarne były mundury SS, której członkom niosła pomoc. Została powołana przez jednego z największych zbrodniarzy...
Czytaj dalej
Spotkanie w Schwerinie
Historia

Spotkanie w Schwerinie

Rok 1945 na Pomorzu był przełomowy dla Szczecina i całego Pomorza. Jednym z przełomowych wydarzeń było spotkanie w Schwerinie. W...
Czytaj dalej
Wyzwolenie czy zdobycie?
Historia

Wyzwolenie czy zdobycie?

Wyzwolenie czy zdobycie? 71 lat temu 26 kwietnia 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła do Szczecina. przez 4 dziesięciolecia 26 kwietnia...
Czytaj dalej
Zbyt głośna samotność, Bohumil Hrabal
Polecamy

Zbyt głośna samotność, Bohumil Hrabal

Zbyt głośna samotność, Bohumil Hrabal. O czym jest to książka? Jest na pewno o człowieku żyjącym w samotności, głośnej samotności....
Czytaj dalej
Gryf – symbol Pomorza
Historia

Gryf – symbol Pomorza

Herb Wielki Pomorza lub też Herb Księstwa Pomorskiego symbolizuje dynastię Gryfitów panującym na Pomorzu przez blisko 600 lat. Gryfici wg...
Czytaj dalej
Pierwszy pociąg
Historia

Pierwszy pociąg

Pierwszy pociąg. Wszystko zaczęło się 120 lat temu. Równo 120 lat temu na tory wyjechał pierwszy pociąg Randower Kleinbahn (Kolei...
Czytaj dalej