W połowie lat 50 ubiegłego stulecia nastąpiła reforma samorządowa ustanawiająca nowe jednostki samorządowe – Gromadzkie Rady Narodowe (GRN)

Na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych zostały powołane Gromadzkie Rady Narodowe zwane również Gromadami. W ustawie znalazł się zapis, że podziału administracyjnego dokonuje Wojewódzka Rada Narodowa. Artykuł 2 wymienionej ustawy jasno precyzuje jaki miejscowości miały tworzyć daną Gromadę.

W skład gromady powinny wchodzić wsie położone na terenie jednej gminy lub sąsiadujących ze sobą gmin, powiązanych ze sobą komunikacyjnie orz posiadające wspólne urządzenia gospodarcze kulturalne lub zdrowotne.
Gmina Dołuje rok 1949
http://maps.mapywig.org/
Gromadzka Rada Narodowa Dołuje

Na podstawie tej ustawy oraz uchwały nr V/51/54 WRN w Szczecinie z dnia 5 października 1954 zostaje utworzona Gromadzka Rada Narodowa w Dołujach. W skład GRN weszły obszary dotychczasowych gromad Dołuje, Lubieszczyn, Mierzyn i Wąwelnica ze zniesionej Gminy Dołuje.

W skład zniesionej 29.09.1954 Gminy Dołuje wchodziły gromady: Będargowo, Bobolin, Dołuje, Lubieszyn, Mierzyn, Stobno, Warzymice i Wąwelnica.

Redlica

Kolejne zmiany w składzie Gromadzkiej Rady Narodowej w Dołujach zaszły w roku 1966 gdy na podstawie Uchwała Nr 31/65 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 29 grudnia 1965 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad w województwie szczecińskim w skład Gromady 01.01.1966 wchodzi Redlica.

Gromada Będargowo

01.01.1972 na podstawie Uchwały Nr X/74/71 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 29 września 1971 roku o zniesieniu i utworzeniu gromad w województwie szczecińskim zostaje zniesiona Gromada Będargowo w związku z tym miejscowości: Będargowo, Bobolin, Gołkowo, Ostoja, Przylep, Rajkowo i Stobno weszły w skład GRN Dołuje.

W tym składzie Gromada funkcjonowała do końca roku 1972 gdy została zniesiona. 1 stycznia 1973 jej dawny obszar wszedł głównie w skład gminy Dobra

Źródło:
1) Wikipedia
2) Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych.
Źródło fotografii:
Przedwojenne Dołuje (Neuenkirchen) https://fotopolska.eu