Wołczkowo (do 1945 Völschendorf). Od początku naszego istnienia do roku 1945 byliśmy częścią Wołczkowa. Na dodatek przez dziesięciolecia byliśmy jedną wspólnotą parafialną.
Historia

Stara słowiańska wieś z zachowanym owalnicowym układem ulic. Wzmiankowana w dokumentach szczecińskiego klasztoru św. Jana w 1285 kiedy to kościół Panny Marii w Szczecinie otrzymuje cztery pręty w Wołczkowie. W 1724 przechodzi na własność rady miejskiej Szczecina.

wołczkowo1 sedinaŹródło fotografii: sedina.pl

Po zakończeniu II wojny światowej wieś początkowo nosiła nazwę Wilczkowo, nazwę Wołczkowo wprowadzono urzędowo rozporządzeniem Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 lipca 1947 roku.

Zabytki

wołczkowo1Źródło fotografii: Hugo Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Pommern.T.2,Bd.2, H. 5, Der Kreis Randow

O prastarym rodowodzie tej miejscowości przypomina dziś jedynie XIII wieczny kościół zlokalizowany w centrum wsi. Stanowi on doskonały przykład orientowanej, salowej świątyni, założonej na planie prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium i bez wieży zachodniej.

Wszystkie ściany wzniesione z dokładnie obrobionych kwadr granitowych, ułożonych w regularne, poziome warstwy, obiega fazowany cokół. Dokładniejszą obróbką charakteryzują się kwadry narożnikowe oraz ościeża portali.

Najciekawiej prezentuje się ściana wschodnia. Widnieją na niej ślady trzech wąskich okien ostrołukowych w układzie piramidalnym (charakterystycznych dla tej architektury), które z biegiem lat uległy przemurowaniu, a następnie zostały zamurowane. W szczycie widnieją trzy okna szczelinowe w obramieniu ceglanym, doświetlające poddasze. Najbardziej dekoracyjne są jednak blendy w obramieniu ceglanym: środkowa w kształcie krzyża łacińskiego oraz dwie wąskie, ostrołukowe, znajdujące się pod ramionami krzyża. Całość zwieńczona jest jeszcze jednym oknem szczelinowym.

 39_425Elewacja wschodnia
Źródło fotografii: http://www.architektura.pomorze.pl/

Elewacje północna i południowa posiadają symetrycznie rozplanowane ostrołukowe okna o ceglanych ościeżach. Obecny kształt nadała im XIX wieczna przebudowa. Pierwotnie były one znacznie węższe. Wtedy też zamurowano znajdujące się w tych elewacjach portale.

 wolczkowoElewacja północna
Źródło fotografii: http://www.architektura.pomorze.pl/

Portal zachodni został usunięty w roku 1865 w trakcie wznoszenia wieży zachodniej. Jej ceglana, założona na planie kwadratu, trój kondygnacyjna konstrukcja, zwieńczona jest czworobocznym, szpiczastym hełmem z latarnią.

Świątynia kryta jest stropem belkowanym i ceramicznym dachem dwuspadowym. Plac kościelny spełniający funkcję cmentarza otoczony jest ceglanym murem z bramą i furtami.

Źródło: http://www.architektura.pomorze.pl/

 

Dawid Klich | 29.09.2014 | Historia