Gratka dla miłośników kolei. W roku 2015 za sprawą zapaleńców kolejowych przy wsparciu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyremontowano wagon silnikowy SN61.

Spalinowe wagony silnikowe typu SN61 kierowano głównie do obsługi pociągów podmiejskich i szybkich ekspresów. W latach 70. wagony SN61 obsługiwały między innymi połączenia z Warszawy do Zakopanego „Tatry”. Wraz ze wzrostem elektryfikacji linii kolejowych w Polsce wagony serii SN61 były przeznaczane do obsługi linii lokalnych czyli takich jak linia Szczecin-Główny – Dobra. Ostatecznie wagony SN61 wycofano z eksploatacji na początku lat 90. XX wieku. Tak oto wygląda wyremontowany SN61 popularny GANZ

Źródło filmu:
szczecinek.org (YouTube)

Źródło fotografii:
wikipedia.pl