Cmentarze dawnego Szczecina

Szczecin posiadał ich kilka, tylko nieliczne przetrwały do dzisiejszych czasów. Spora część jeszcze przed II Wojną Światową została zmieniona w parki miejskie.

Gdzie się znajdowały i jaka ich była historia od momentu powstania do momentu ich zamknięcia. Warto pamiętać o miejscach spoczynku tysięcy mieszkańców starego, przedwojennego Szczecina. Dzisiaj myśląc cmentarz mówimy Centralny. Bez wątpienia Cmentarz Centralny jest największym cmentarzem dawnego Szczecina powstał po zlikwidowaniu kliku mniejszych.

Cmentarz Golęciński

Powstał już w ubiegłych wiekach by służyć mieszkańcom podszczecińskich wsi. Zbudowany był przy kościele. Dzisiaj jest zlokalizowany przy ulicy Pokoju. Przed II Wojną Światową jak i teraz nie posiadał swojej oficjalnej nazwy. Nazwę posiadał za to kolejny cmentarz szczeciński

Cmentarz Grabowski

Powstał po tym jak zabroniono pochówku zmarłych w kościołach i przylegających do nich cmentarzach. Zbudowano go 1802 za ówczesną Brama Nakielską (ob. Brama Królewska). Nazwa pochodzi od ulicy Grabowskiej (Grabowerstrasse, ob. Jana Matejki) przy, której leżał. Cmentarz ten funkcjonował do końca XIX kiedy to został przekształcony w park miejski. Obecnie jest to Park Żeromskiego. Kolejnym cmentarzem był

Cmentarz Niemierzyński

Powstał w XIX wieku, 10.X.1868 r oficjalnie otwarty. Znajdował się na granicy Niebuszewa i Niemierzyna. Funkcjonował do początków XX, aby w latach 1974-1975 być przekształconym w Ogród Dendrologiczny im. Stefana Kownasa. W związku z wyczerpywaniem się miejsc na dwóch wymienionych wyżej cmentarzach tj. Grabowskim i Niemierzyńskim zdecydowano się otworzyć

Nowy Cmentarz Grabowski

Cmentarz ten powstał pod koniec XIX na Niebuszewie. Funkcjonował dosyć krótko gdyż w dwudziestoleciu międzywojennym zaprzestano pochówków. Kolejnym dawnym cmentarzem Szczecina był znajdujący się na Pomorzanach

Cmentarz Pomorzański

został założony w 1865 i funkcjonował do wybuchu wojny. Po II Wojnie Światowej przestał pełnić swoją funkcję. Przekszałcono go bowiem w Park Miejski. Obecnie Park Pomorzański im. gen. Józefa Dowbór–Muśnickiego Kolejnym cmentarzem, który został przekształcony w park jest

Cmentarz Turzyński

cmentarz ten został założony dla mieszkańców Pogodna i Łękna jeszcze w XIX wieku a dokładnie w 1848 r. Swoją funkcję pełnił mniej więcej do końca I Wojny Światowej, gdyż w latach międzywojennych w większości przekształcony został w park miejski. Obecny Park im. Stanisława Nowakowskiego. Po II wojnie ostatecznie przestał pełnić funkcję cmentarza stając się ostatecznie parkiem. Następnym cmentarzem Szczecina był

Cmentarz Wiku Górnego

był przeznaczony dla mieszkańców Wiku Górnego, przedmieścia Szczecina. Był położony przy obecnej pętli tramwajowej na ul. Potulickiej. Funkcjonował w początkach wieku XX w latach 60 XX w. został przekształcony w skwer miejski. Kolejnym cmentarzem, który podzielli los w/w cmentarza jest

Cmentarz Wojskowy

garnizonu szczecińskiego był miejscem pochówku zmarłych żołnierzy funkcjonował w XIX wieku. Dzisiaj to skwer Friedricha Ackermanna nadburmistrza Szczecina 1907-1931. Ostatnim cmentarzem był

Cmentarz Francuski

byli tutaj chowani Francuzi mieszkający w Szczecinie. Był położony po zachodnie stronie Cmenatarz Grabowskiego. Swoją funkcję pełnił na przełomie XIX/XX wieku. Obecnie wchodzi w skład Parku Żeromskiego.

Trzy krzyże w barwach Francji w miejscu dawnego cmentarza.
Źródło fotografii: własne
Indeks nazw
NAZWA POLSKANAZWA NIEMIECKA
Cmentarz CentralnyHauptfriedhof
Cmentarz GolęcińskiBrak nazwy niemieckiej
Cmentarz GrabowskiGrabower Kirchhof an der Birkenalle
Cmentarz NiemierzyńskiNemitzer Friedhof
Nowy Cmentarz GrabowskiNeuer Grabower Friedhof
Cmentarz PomorzańskiPommerensdorfer Friedhof
Cmentarz TurzyńskiTorneyer Friedhof
Cmentarz Wiku GórnegoAlter Oberwieskscher Friedhof
Cmentarz WojskowyMilitär Friedhof
Cmentarz FrancuskiFranzösische Kirchhof

Na fotografii głównej: Istniejący do dziś Domek Grabarza na dawnym Cmentarzu Francuskim.
źródło fotografii własne © redlica.pl