Provinz Pommern (Prowincja Pomorze) była prowicją Pruską potem zjednoczonego państwa niemieckiego. Została utworzona w 1816 roku została zlikwidowana po przegranej wojnie w 1945.

Prowincja Pomorze była najbiedniejszą i słabo zaludnioną prowincją najpierw Pruską, potem Republiki Weimarskiej oraz III Rzeszy Niemieckiej. Być może to przełożyło się wyniki wyborów zwłaszcza na przełomie lat 20/30 ubiegłego wieku. Wygrał tutaj Adolf Hitler oraz Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP).

Właśnie przełom lat 20/30 przyniósł wyraźny zwrot ku narodowym socjalistom. Wcześniej znaczące były prawicowa Niemiecko-Narodowa Partia Ludowa (Deutschnationale Volkspartei, DNVP), Niemiecka Partia Narodowo-Liberalna (Deutsche Volskpartei, DVP) czy lewicowa Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD). Ogólnoświatowy kryzys spowodowany krachem na Wall Street przyniósł nowe polityczne rozdanie na Pomorzu. Coraz lepsze wyniki osiągali tutaj naziści.

W roku 1930 dwóm wiodącym partiom tj. DNVP i SPD wyrósł poważny konkurent czyli NSDAP uzyskując wynik w okolicy 24% czyli wynik podobny do wspomnianej wyżej DNVP oraz SPD. Wynik ten zapowiadał zwycięstwo w wyborach prezydenckich na Pomorzu lidera NSDAP Adolfa Hitlera. Przyszły przywódca III Rzeszy wygrał w I turze uzyskując wynik 37,4% (o 7,3% wyższy niż wynik ogólnokrajowy) w II turze zwycięstwo było jeszcze wyraźniejsze nad Paulem von Hinderburgiem ówczesnym Prezydentem Republiki Weimarskiej. Adolf Hitler uzyskał wynik na poziomie 52,6% von Hinderburg tylko 40,7%.

Ostatnie wolne wybory do Reichstagu przyniosły kolejne zwycięstwo Narodowych Sojalistów z wynikiem 43,1% o 10% wyższy niż poparcie ogólnokrajowe. Wynik ten spowodował, że Narodowi Socjaliści stali się najsilniejszą siłą polityczną w Prowinz Pommern. 3 marca 1933 zwycięstwo było miażdżące NSDAP uzyskała 56,7%.

Źródło:
Pomorze Zachodnie poprzez wieki,
pod redakcją Jana M. Piskorskiego,
Zamek Książąt Pomorskich,
Szczecin,
1999

Dawid Klich | 11.08.2019 | Historia