Starsi mieszkańcy okolic Dołuj, Lubieszyna czy Wąwelnicy słyszeli o Linkach. Na pewno każdy wie o przejściu drogowym z Niemcami Lubieszyn – Linken. Nie każdy natomiast wie, że owe Linki to miejscowość, która obecnie nie istnieje

Linki (do 1945 niem. Lienke, także Alt Liniken, Alt Lienken). Początki osady sięgają XIII w., gdy była wzmiankowana jako wieś, którą ks. Otto I nadał kapitule NMP w Szczecinie. Do XV w. Linki wymieniane są jako domena szlachecka, a później jako lenno szlacheckie. W XVIII w. stały się domeną państwową.

W 1806 na południe od głównej wsi, zwanej od teraz Starymi Linkami (Alt Lienken), powstały Nowe Linki (Neu Lienken). Znajdował się tam folwark. W owym czasie Linki należały do kościoła i szkoły w Dobrej. W 1822 r. w Starych Linkach mieszkało 20 osób, w Nowych Linkach 30 osób.

W 1864 r. w Starych Linkach były 3 zabudowania mieszkalne i 6 gospodarczych. Mieszkało tam 9 rodzin, w sumie 37 osób. Majątek folwarku Stare Linki liczył 1306 mórg ziemi, w tym 633 morgi pól uprawnych i 215 mórg łąk. Do 1939 r. osadę zamieszkiwały 82 osoby.

W czasie II wojny światowej niezniszczona, wieś została zajęta 26 kwietnia 1945 r. przez wojska radzieckie (2 Front Białoruski – 2 Armia Uderzeniowa) i oddana 4 października 1945 pod administrację polską.

W 1945 r. Linki znalazły się przy samej linii granicznej (ob. znak graniczny nr 813). Do 1949 r., tj. do regulacji granicy, Linki w całości znajdowały się po stronie polskiej, później skrzyżowanie dróg w tzw. Nowych Linkach przeszło do ówczesnej NRD. Po stronie polskiej pozostały Linki (Stare Linki) i część zabudowań osady Lubieszyn. W latach 50. XX w. osada Linki (Stare Linki) została opuszczona i popadła w całkowitą ruinę.

Nazwę Linki wprowadzono urzędowo w 1947 roku.

Źródło: wikipedia.pl
Źródło fotografii: wikipedia.pl

Dawid Klich | 02.12.2018 | Historia