O Pozdawilku

O Pozdawilku. Widok na Pasewalk (słow. Pozdawilk) z XVI wieku napisanej przez Thomasa Kantzowa. Dziś Pasewalk leży na Pomorzu Przednim, jednak w wieku XVI znajdował się w Księstwie Gryfitów.

Samo miasto było natomiast miastem polem bitwy o, które toczono się bardzo często wojny z Branderburgią. Do dzisiejszego dnia w Pasewalku stoi widoczna na fotografii „Baszta patrz na Marchię” (niem. „Kiek in de Mark”)

Dużą ma powierzchnię, prawie nie mniejszą niż Szczecin, atoli w żadnym razie nie jest zacny i potężny. Jest bowiem zbudowany na marchijską modłę – szerokie ulice, duże, gliną umazane domy, żadnych murowanych lub tylko nieliczne. Ma dwie fary oraz klasztor męski. W odzieży i całym zachowaniu podobni są tu raczej Marchijczykom niźli Pomorzanom, bardzo są jednak poczciwy i wierni książętom, i wiele wycierpieli, iżby się nie dać oderwać od ziemi pomorskiej, cenią bowiem wolność, w której się znajdują. Warzy się tutaj mocne piwo i rozwozi do miast okolicznych.

Źródło:
Thomas Kantzow, Pomerania. Kronika Pomorska z XVI wieku, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historii, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 2000

Na fotografii:
Baszta patrz na Marchię (Kiek in de Mark). Źródło: własne