Hubert Zafke “sanitariusz” z Auschwitz. 95-letni Hubert Zafke “sanitariusz” z Auschwitz jest oskarżony o udział w zabójstwie co najmniej 3681 więźniów KL Auschwitz-Birkenau. Dziś przybliżymy historię jego służby w KL Auschwitz-Birkenau
Historia Obozu Auschwitz

Historia Obozu Auschwitz zaczyna w roku 1940 po przybyciu do Oświęcimia miasta włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy Rudolfa Hössa późniejszego Komendanta KL Auschwitz w latach 1940-1943

Z początku Auschwitz miał być obozem kwarantanną dla Polaków z Generalnego Gubernatorstwa. Polacy mieli trafiać do obozu koncentracyjnego na terenie Rzeszy. (…)*

Przyjechałem do Oświęcimia w maju 1940. (…) Kiedy przyjechałem, na terenie obozu były tylko puste baraki.*

Z Generalnego Gubernatorstwa i innych obszarów Polski zaczęli przyjeżdżać więźniowie Polacy. Auschwitz stał się obozem dla uczestników polskiego ruchu oporu. (…) Zabijano tylko skazanych na śmierć przez Gestapo i SS*

Wiosną 1941 podczas inspekcji Reichsführer-SS Heinricha Himmlera zapadła decyzja o rozbudowie obozu w Auschwitz Rudolf Höss dostał do dyspozycji 5 tys. hektarów. i zbudowanie obozu dla jeńców

Rozkazano mi zbudować obóz (…) mogący pomieścić 100 tysięcy ludzi w okolicy Brzezinki, trzy kilometry od pierwotnego obozu. Mieszkańcy tego obszaru, na którym leżało chyba siedem wsi zostali ewakuowani i wysłani do Oświęcimia. (…) sto tysięcy jeńców wojennych, którzy mieli trafić do Birkenau, nie przyjechało. Później ten projekt został zarzucony.*

Wszystko wyjaśniło się latem roku 1941 gdy Rudolf Höss został wezwany do Berlina na spotkanie z Reichsführerem-SS Heinrichem Himmlerem. Nowym projektem miał być obóz zagłady.

Latem 1941 roku zostałem wezwany do Berlina na spotkanie z Himmlerem. Otrzymałem rozkaz zbudowania obozów zagłady. Mogę dosłownie zacytować słowa Himmlera, które brzmiały “Führer nakazał ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Jako SS musimy zrealizować jego plany. To ciężkie zadanie, ale jeśli natychmiast go nie wykonamy i nie zlikwidujemy Żydów, Żydzi w przyszłości zlikwidują Niemców”

Tak wyjaśnił to Himmler. Potem wytłumaczył mi dlaczego wybrał Auschwitz. Obozy zagłady, które istniały już na wschodzie, nie mogły przeprowadzić akcji eksterminacyjnych na wielką skalę (…)”*

Historia Huberta Zafke

Hubert Zafke urodził się w 1920 roku na Pomorzu, w wieku 13 lat wstępuje do Hitlerjugend, gdy skończył 19 lat wstąpił do Waffen-SS. W październiku 1943 roku podejmuje służbę w Auschwitz. W 2015 Hubert Zafke zostaje oskarżony o współudział w zamordowaniu 3681 osób. Podczas pierwszego przesłuchania stwierdził, że nie służył w KL Auschwitz-Birkenau. Podczas drugiego przesłuchania stwierdził natomiast, że nic nie wiedział o deportacjach. Niemiecki “Bild” przytoczył wypowiedź Huberta Zafki, że ten nic nie wiedział o mordowaniu milionów Żydów w komorach gazowych a następnie usuwaniu ciał zamordowanych w krematoriach. Dodając jednocześnie, że dowiedział się o tym dopiero po zakończeniu wojny.

Akt oskarżenia obejmuje tylko od 15.08.1944 do 14.09.1944 i liczy 83 strony. W tym okresie przyjechało 14 transportów z więźniami między innymi z Rhodes, Triestu, Wiednia i Westerbork. Z Holandii została deportowana rodzina Anny Frank. Ukrywająca się w Amsterdamie rodzina Franków w skutek donosu została 04.09.1944 aresztowana a następnie deportowana do Auschwitz-Birkenau. Był to ostatni transport, jaki dotarł z terenu okupowanej Holandii, w ramach hitlerowskiej akcji „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Wraz z rodziną Franków w tym samym pociągiem Naziści deportowali z Holandii 1019 Żydów, w tym 79 dzieci. 05.09.1944 dotarł do Auschwitz II – Birkenau. Po selekcji na rampie Niemcy zgładzili w komorach gazowych 549 osób. Pozostali, w tym Frankowie, zostali skierowani do obozu. Ponadto z walczącej w powstaniu Warszawy przyjeżdżają transporty. Po najliczniejszych transportach z 12 i 13 sierpnia, 4 września do obozu trafiło z Pruszkowa ponad 3 tys. osób. 13 i 17 września deportowano prawie 4 tys. osób.

Z informacji uzyskanych od Pawła Sawickiego z Biura Prasowego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dowiadujemy się, że Hubert Zafke służył w załodze KL Auschwitz od października 1943 r. aż do stycznia 1945 czyli do ewakuacji obozu**. Pełny przebieg służby Huberta Zafke w KL Auschwitz przedstawia się następująco:

  • X 43 - V 44 sanitariusz w szpitalu SS
  • V 44 - VIII 44 - sanitariusz SS-Sola-Hütte Porombka w Międzybrodziu następnie na krótko powrócił do pracy w szpitalu SS w Auschwitz I
  • 14 IX - do ewakuacji Auschwitz w styczniu 1945 r. - sanitariusz SS w podobozie Neustadt w Prudniku.

Po ewakuacji i wyzwoleniu Auschwitz Hubert Zafke służył**:

  • Gross-Rosen - 1 maja 1941 roku Arbeitslager Gross-Rosen uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego. W pierwszych dwóch latach istnienia KL Gross-Rosen był małym obozem nastawionym w dalszym ciągu na obsługę kamieniołomu. Mordercza 12-godzinna praca w kamieniołomie, głodowe racje żywnościowe, brak należytej opieki lekarskiej, nieustanne maltretowanie i terroryzowanie więźniów zarówno przez załogę SS, jak i więźniów funkcyjnych powodowały duża śmiertelność, a KL Gross-Rosen był postrzegany jako jeden z najcięższych obozów koncentracyjnych.
  • Sachsenhausen - Konzentrationslager Sachsenhausen – niemiecki obóz koncentracyjny założony w lipcu 1936 w miejscowości Sachsenhausen (obecnie dzielnica Oranienburga), około 30 km na północ od Berlina. Funkcjonował do 22 kwietnia 1945.
  • Neuengamme - Konzentrationslager Neuengamme, Arbeitslager Neuengamme – niemiecki obóz koncentracyjny założony w grudniu 1938, w Hamburgu, w Niemczech. Funkcjonował do maja 1945

Aresztowany przez aliantów, został przekazany w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Krakowie skazał go w marcu 1948 roku na 4 lata więzienia i 6 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Zakończył odbywanie kary w Polsce 23 listopada 1950 roku. W lutym 1951 roku Hubert Zafke wraca do Niemiec (ówczesne NRD) i osiedla się w wiosce niedaleko Demmin. Żeni się, ma czterech synów.

Przypisy:
*Leon Goldensohn, Rozmowy Norymberskie, WAB, Warszawa 2015
**Paweł Sawicki, Biuro Prasowe Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Dawid Klich | 20.01.2016 | Historia