Przedstawia niebieską tarczę herbową, na której widnieje ukoronowana głowa gryfa (symbolu książąt z dynastii Gryfitów) o czerwonych piórach.

Korona oraz dziób są koloru złotego. Proporcje wysokości do szerokości herbu wynoszą 1:0,75 (4:3), w dolnej części ma kształt łuku. Krawędź tarczy jest obramowana kolorem złotym.

Gryf pojawił się już na pieczęciach miejskich z XIII wieku. Obecny wzór obowiązuje dopiero od ok. 1360 r., jednak kolor tarczy z tamtego okresu nie jest znany. Po 1660 r. zostały dodane przez króla szwedzkiego Karola XI w dowód uznania za obronę miasta przed wojskami cesarskimi i branderburskimi podczas oblężenia 1659 dwa lwy, podtrzymujące z obu stron głowę gryfa z koroną. Data przywrócenia obecnego kształtu nie jest znana.

Herb od czasów szwedzkich
Herb ofiarowany przez króla szwedzkiego Karola X
Herb do 1945
Herb Szczecina do roku 1945
Herb po 1945
Herb Szczecina po roku 1945

Dawid Klich | 20.12.2014 | Historia