Dzwon za krzyż

Parę dni Krzyż z XIX wieku odzyskała Parafia w Mierzynie odnaleziony się w… Kołbaskowie. Wczoraj Portal Mieszkańców Przecławia Przecław24 poinformował o odzyskaniu przez Parafię w… Kołbaskowie dzwonu.

400-kilogramowy dzwon to dzieło szczecińskiego ludwisarza Lorentza Kökeritza. Ufundowany został przez namiestnika króla szwedzkiego Heinricha Celestyna von Sternbacha z Kamieńca. Ma sześcioramienną koronę, bogatą ornamentykę i inskrypcje o fundatorach.

Dzwon odnalazł się na prywatnej posesji pod Pyrzycami w stodole. Został oddany na przechowanie. Na dzwonie, który został wpisany w rejestr zabytków już w 1958. Widoczne na dzwonie są uszkodzenia – jest pęknięty. Ks. Proboszcz Krzysztof Tracz jak powiedział dla Przecław24 jeszcze nie na planów co zrobić z odzyskanym zabytkiem. Jednym z pomysłów jest wybudowanie małej dzwonniczki przed Kościołem i wzorem z Barnisławia wyeksponować zabytek.

Źródło
Przecław24