Gmina Dobra na 1. miejscu wśród gmin wiejskich

Wojewoda Zachodniopomorski i Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie podpisali porozumienie, dzięki któremu co roku publikowane będzie zestawienie informacji finansowej, w jakiej znajdują się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego.

W zestawieniu, wśród 48 gmin wiejskich województwa, Gmina Dobra zajęła 1 miejsce w zestawieniu za 2017 rok.

W zestawieniu użyto sześciu wskaźników:

W1 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem
W2 – relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
W6 – wskaźnik bezrobocia

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Dodaj komentarz

avatar

Polityka Prywatności

Pliki Cookies

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Redakcja serwisu redlica.pl za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Niektóre z naszych zasad Polityki Prywatności zostały zaktualizowane. Pamiętaj, aby zobaczyć zmiany przed wyrażeniem zgody..