Prezentowana książka dotyczy jednego z najbardziej interesujących okresów w dziejach architektury Szczecina, a mianowicie przełomu XIX i XX w. Koniec XIX w. i pierwsze lata następnego stulecia były dla Szczecina okresem dynamicznego rozwoju.

W ciągu życia jednego zaledwie pokolenia to prowincjonalne pruskie miasto garnizonowe awansowało do rangi gospodarczej potęgi, stając się największym portem na Bałtyku. Towarzyszył temu szybki rozwój przestrzenny miasta i ożywiony ruch budowlany. Właśnie wtedy Szczecin zyskał swój niepowtarzalny charakter, który tworzą szerokie aleje i wielkie place, rozległe dzielnice willowe i obszerne parki; wówczas też powstały monumentalne Wały Chrobrego (dawne Hakenterasse).

Dawid Klich | 23.09.2014 | Książki