Oświadczenie majątkowe za rok 2017

Oświadczenie majątkowe za 2017 Karola Grochota. Zgodnie z obowiązującym prawem publikujemy oświadczenia majątkowe Karola Grochota Radnego Gminy Dobra, które był obowiązany złożyć.

Zasoby pieniężne:

27 362,09 zł.

Mieszkanie:

powierzchnia powierzchnia 55 2, właściciel, wartość 150.000

Inne nieruchomości:

1. Nieruchomość rolna 36/2 0,6508 ha udział 814/0,6508
2. Nieruchomość rolna 13/63 0,1063 ha udział 1/128
4.3 13/13 0,0995 udział 550/7986
4.4 13/8 0.0898 udział 1/12
wartość 10.000 zł
właściciel
(zapis oryginalny z oświadczenia dop. red.)

Inne dochody:

Umowa o pracę (SAS sp. z.o.o., GCKiB) 53 089,89 zł.

Dieta radnego
4 200 zł.

Zobowiązania pieniężne powyżej 10.000 pln:

Nie dotyczy

źródło: BIP Urzędu Gminy Dobra

Gdzie radny nie może pracować?

Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy w urzędzie gminy, w której uzyskał on mandat, nie może być również kierownikiem jednostki organizacyjnej obejmuje zatrudnienie nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również na podstawie kontraktu menedżerskiego (wyrok NSA z 4 lipca 2000 r., II SA 2253/99, Prawo pracy 2000/9, str. 42).

W myśl art. 24d ustawy wójt nie może powierzać radnemu w jednostce, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Chodzi w tym przepisie o wszystkie umowy cywilnoprawne, na podstawie których możliwe jest świadczenie pracy, a więc umowy zlecenia, o dzieło, umowy agencyjnej. W związku z tym jego naruszenie prowadzi do wygaśnięcia mandatu (wyrok WSA we Wrocławiu z 2 lipca 2009 r., III SA/Wr 140/09, niepublikowany).

Prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a również zarządzanie taką działalnością, branie udziału w jej prowadzeniu jako przedstawiciel lub pełnomocnik, jeżeli taka działalność opiera się na wykorzystaniu mienia gminy (art. 24f ust. 1

Pełnienia funkcji członka władz zarządzających, kontrolnych lub rewizyjnych bądź występowanie jako pełnomocnik spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby (art. 24f ust. 2),

Posiadania pakietu większego niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby (art. 24f ust. 5).

źródło: gazetaprawna.pl

Aries

Współpracownik redlica.pl Wnikliwy obserwator wiadomości z Gminy Dobra

Aries

Aries

Współpracownik redlica.pl Wnikliwy obserwator wiadomości z Gminy Dobra

avatar

Polityka Prywatności

Pliki Cookies

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Redakcja serwisu redlica.pl za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Niektóre z naszych zasad Polityki Prywatności zostały zaktualizowane. Pamiętaj, aby zobaczyć zmiany przed wyrażeniem zgody..