Oświadczenie majątkowe za rok 2017

Oświadczenie majątkowe za 2017 Karola Grochota. Zgodnie z obowiązującym prawem publikujemy oświadczenia majątkowe Karola Grochota Radnego Gminy Dobra, które był obowiązany złożyć.

Zasoby pieniężne:

27 362,09 zł.

Mieszkanie:

powierzchnia powierzchnia 55 2, właściciel, wartość 150.000

Inne nieruchomości:

1. Nieruchomość rolna 36/2 0,6508 ha udział 814/0,6508
2. Nieruchomość rolna 13/63 0,1063 ha udział 1/128
4.3 13/13 0,0995 udział 550/7986
4.4 13/8 0.0898 udział 1/12
wartość 10.000 zł
właściciel
(zapis oryginalny z oświadczenia dop. red.)

Inne dochody:

Umowa o pracę (SAS sp. z.o.o., GCKiB) 53 089,89 zł.

Dieta radnego
4 200 zł.

Zobowiązania pieniężne powyżej 10.000 pln:

Nie dotyczy

źródło: BIP Urzędu Gminy Dobra

Gdzie radny nie może pracować?

Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy w urzędzie gminy, w której uzyskał on mandat, nie może być również kierownikiem jednostki organizacyjnej obejmuje zatrudnienie nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również na podstawie kontraktu menedżerskiego (wyrok NSA z 4 lipca 2000 r., II SA 2253/99, Prawo pracy 2000/9, str. 42).

W myśl art. 24d ustawy wójt nie może powierzać radnemu w jednostce, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Chodzi w tym przepisie o wszystkie umowy cywilnoprawne, na podstawie których możliwe jest świadczenie pracy, a więc umowy zlecenia, o dzieło, umowy agencyjnej. W związku z tym jego naruszenie prowadzi do wygaśnięcia mandatu (wyrok WSA we Wrocławiu z 2 lipca 2009 r., III SA/Wr 140/09, niepublikowany).

Prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a również zarządzanie taką działalnością, branie udziału w jej prowadzeniu jako przedstawiciel lub pełnomocnik, jeżeli taka działalność opiera się na wykorzystaniu mienia gminy (art. 24f ust. 1

Pełnienia funkcji członka władz zarządzających, kontrolnych lub rewizyjnych bądź występowanie jako pełnomocnik spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby (art. 24f ust. 2),

Posiadania pakietu większego niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby (art. 24f ust. 5).

źródło: gazetaprawna.pl

Aries

Współpracownik redlica.pl Wnikliwy obserwator wiadomości z Gminy Dobra

Aries

Aries

Współpracownik redlica.pl Wnikliwy obserwator wiadomości z Gminy Dobra

Dodaj komentarz

avatar

Polityka Prywatności

Pliki Cookies

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Redakcja serwisu redlica.pl za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Niektóre z naszych zasad Polityki Prywatności zostały zaktualizowane. Pamiętaj, aby zobaczyć zmiany przed wyrażeniem zgody..