29.04.2010. Drugi nasz wypad Beskid Śląsko-Morawski a dokładnie na Velký Polom szczyt graniczny leżący na granicy czesko-słowackiej. wypad zaczęliśmy na dworcu kolejowy w Czeskim Cieszynie (Český Těšín) z kończyliśmy w Mostach koło Jabłonkowa (Mosty u Jablunkova)

Czeski Cieszyn (dawniej Cieszyn Zachodni, czes. Český Těšín, niem. Tschechisch Teschen) – miasto we wschodniej części Czech, w kraju morawsko-śląskim, siedziba gminy z rozszerzonymi uprawnieniami. Leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą. Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Czeski Cieszyn” odnosi się do lewobrzeżnej części, stanowiącego pod względem przestrzennym jedną całość, ośrodka miejskiego, którego część prawobrzeżna należy do Polski i nosi oficjalną nazwę „Cieszyn”. 

Velký Polom, słow. Veľký Polom, pol Wielki Połom,1067 metrów n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim, w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, graniczny pomiędzy Czechami a Słowacją. Wielki Połom jest najwyższym szczytem Masywu Wielkiego Połomu – najbardziej na wschód wysuniętej części Beskidu Śląsko-Morawskiego.

Po stronie czeskiej znajduje się rezerwat przyrody Wielki Połom, utworzony w 1999 roku, o powierzchni prawie 48 hektarów. Chronione są tutaj resztki pierwotnego lasu bukowo-jodłowego. Również po stronie słowackiej przylega rezerwat przyrody o tej samej nazwie.

Mosty u Jablunkova (pol. Mosty koło Jabłonkowa) – wieś gminna i gmina na Śląsku Cieszyńskim w Czechach, w kraju morawsko-śląskim. Wieś ulokowała się w szerokim siodle Przełęczy Jabłonkowskiej oraz na jej północnym skłonie, opadającym ko dolinie Olzy. Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody Vřesová stráň.

Dawid Klich | 15.07.2018 | Turystyka