redlica.pl

Z myślą o Tobie – www.redlica.pl

Apel o rozsądne korzystanie z wody

Podziel się:
Wójt Gminy Dobra zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Gminy o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody dostarczanej z gminnej sieci wodociągowej.

Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Pobór wody do podlewania trawników i napełniania basenów może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów socjalno-bytowych.

Wobec powyższego proszę Mieszkańców o ograniczenie poboru wody do podlewania ogródków i trawników.

W przypadku, gdy pomimo apeli pobór wody nie zostanie zmniejszony, możliwe jest wprowadzenie zakazu pobierania wody z gminnych urządzeń wodociągowych do podlewania ogródków działkowych, zieleńców przydomowych oraz upraw rolnych w godz. 6:00-10:00 oraz 16:00-23:00, którego egzekwowanie będzie prowadziła Straż Gminna.

Wójt Gminy Dobra

Źródło: Urząd Gminy Dobra