Zimowe utrzymanie dróg

Drogi gminne

W sprawach zimowego utrzymania dróg gminnych należy kontaktować się w godzinach pracy urzędu pod nr. tel.:

  • 91 311 32 36
  • 91 311 33 82

Godziny pracy Urzędu Gminy:

  • poniedziałek w godz. 8:30 – 16:30
  • wtorek – piątek godz. 7:00 – 15:00                                  

Po godzinach pracy Urzędu Gminy interwencje można zgłaszać pod nr tel.: 

  • Tel. 690 581 161

Drogi powiatowe

  • 690 581 161
  • 793 130 389 (dyżury całodobowe)
  • szczepan.transport@gmail.com

Droga krajowa nr 10 Mierzyn – Lubieszyn

  • tel. 19111 (Punkt Informacji Drogowej).