Urząd Gminy Dobra

Kontakt:

ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra
telefon: 91 311 30 48
fax: 91 424 15 45
e-mail gmina@dobraszczecinska.pl
ESP ePUAP: /3211012/SkrytkaESP

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

Sekretarz Gminy Dobra

Rozalia Adamska

Skarbnik

Jolanta Jankowska

Sekretariat Urzędu Gminy
ul. Szczecińska 16a
tel. 91 311 30 48
e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl

Sekretariat Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji
tel. 91 311 32 36
e-mail: wydzial@dobraszczecinska.pl

Sekretariat Wydziału ds. Obywatelskich
tel. 91 311 22 81
e-mail: wso@dobraszczecinska.pl

Sekretariat Wydziału ds. Ochrony Środowiska
tel. 91 311 23 06
e-mail: wos@dobraszczecinska.pl

Sekretariat Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
tel. 91 311 34 87
e-mail: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl

Sekretariat Referatu ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy
tel. 91 424 19 76
e-mail: sekretariatpp@dobraszczecinska.pl