Pierwsze posiedzenia komisji

Pierwsza sesja Rady Gminy za nami. Przed nami natomiast pierwsze posiedzenia nowych komisji. wszystkie posiedzenia komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Szczecińskiej 16 A w Dobrej.

Jako pierwsza zacznie Komisja Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego Gminy. Posiedzenie zacznie się 28.11.2018 godz. 12:30
Skład Komisji:
Jerzy Stachowicz – Przewodniczący (KWW Teresa Dera)
Marcin Sobierajski (KWW Teresa Dera)
Tomasz Czubara (KWW Lokalni)
Janusz Zarzycki (KWW Magdalena Zagrodzka)
Tomasz Czarnota (KWW Teresa Dera)

29.11.2015 o godz. 12:30 posiedzenie rozpocznie Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i opieki Społecznej w składzie:
Sylwia Cierpica – Przewodnicząca (KWW Teresa Dera)
Monika Chomiuk (KWW Teresa Dera)
Maria Pizzi (KWW Teresa Dera)
Ewa Głowacka (KWW Lokalni)
Monika Duziak (KWW Magdalena Zagrodzka)

30.11.2018 o godz godz. 13:00 zbierze się Komisja Budżetu i Finansów
Skład komisji:
Władysława Gruszczyńska – Przewodnicząca (KWW Teresa Dera)
Katarzyna Marks (KWW Teresa Dera)
Halina Sromek (KWW Teresa Dera)
Tomasz Czarnota (KWW Teresa Dera)
Mateusz Maciejewski (KWW Magdalena Zagrodzka)

Jako ostatnia zacznie Komisja Rewizyjna początek posiedzenie o godzie 15:00 3.12.2018. Skład komisji:
Katarzyna Marks – Przewodnicząca (KWW Teresa Dera)
Sylwia Cierpica (KWW Teresa Dera)
Janusz Zarzycki (KWW Magdalena Zagrodzka)
Mariusz Lindner (KWW Lokalni)
Magdalena Zagrodzka (KWW Magdalena Zagrodzka)

Art. 11b. Działalność organów gminy. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.

Dodaj komentarz

avatar

Polityka Prywatności

Pliki Cookies

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Redakcja serwisu redlica.pl za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Niektóre z naszych zasad Polityki Prywatności zostały zaktualizowane. Pamiętaj, aby zobaczyć zmiany przed wyrażeniem zgody..