Rada Gminy Dobra

Kontakt:

Ewelina Wiśniewska
Tel. 914241957
e-mail: rg@dobraszczecinska.pl

Przewodniczący

Bartłomiej Miluch
Klub: DOBRA PRZYSZŁOŚĆ

Wiceprzewodniczący

Władysława Gruszczyńska
Klub: RAZEM

Wiceprzewodniczący

Halina Sromek
Klub: DOBRA PRZYSZŁOŚĆ

Kluby radnych
DOBRA PRZYSZŁOŚĆ
Karol Grochot
Bartłomiej Miluch
Maria Pizzi
Halina Sromek

INICJATYWA DLA GMINY DOBRA
Katarzyna Ciurzyńska
Monika Duziak-Kowalska
Magdalena Zagrodzka

LOKALNI
Tomasz Czubara
Ewa Głowacka
Mariusz Lindner
Grzegorz Żywica

ŁĄCZY NAS GMINA
Monika Chomiuk
Tomasz Czarnota
Katarzyna Marks
Marcin Sobierajski

RAZEM
Sylwia Cierpica
Władysława Gruszczyńska
Jerzy Stachowicz

RAZEM DLA GMINY DOBRA
Mateusz Maciejewski
Paweł Malinowski
Janusz Zarzycki

Składy Komisji

Komisja Finansów i Budżetu
 • Władysława Gruszczyńska, przewodniczący Klub: RAZEM
 • Katarzyna Marks, zastępca przewodniczącego Klub: ŁĄCZY NAS GMINA
 • Tomasz Czarnota, członek Klub: ŁĄCZY NAS GMINA
 • Mateusz Maciejewski, członek Klub: RAZEM DLA GMINY DOBRA
 • Halina Sromek, członek Klub: DOBRA PRZYSZŁOŚĆ
Komisja Rewizyjna
 • Katarzyna Marks, przewodniczący Klub: ŁĄCZY NAS GMINA
 • Magdalena Zagrodzka, zastępca przewodniczącego Klub: INICJATYWA DLA GMINY DOBRA
 • Sylwia Cierpica, członek Klub: RAZEM
 • Paweł Malinowski, członek Klub: RAZEM DLA GMINY DOBRA
 • Mariusz Lindner, członek Klub: LOKALNI
 • Karol Grochot, członek Klub: DOBRA PRZYSZŁOŚĆ
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 • Karol Grochot, przewodniczący Klub: DOBRA PRZYSZŁOŚĆ
 • Magdalena Zagrodzka, zastępca przewodniczącego Klub: INICJATYWA DLA GMINY DOBRA
 • Paweł Malinowski, członek Klub: RAZEM DLA GMINY DOBRA
 • Mariusz Lindner, członek Klub: LOKALNI
 • Maria Pizzi, członek Klub: DOBRA PRZYSZŁOŚĆ
 • Marcin Sobierajski, członek Klub: ŁĄCZY NAS GMINA
 • Katarzyna Ciurzyńska, członek Klub: INICJATYWA DLA GMINY DOBRA
 • Jerzy Stachowicz, członek Klub: RAZEM
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Sylwia Cierpica, przewodniczący Klub: RAZEM
 • Monika Chomiuk, zastępca, przewodniczącego Klub: ŁĄCZY NAS GMINA
 • Monika Duziak-Kowalska, członek Klub: INICJATYWA DLA GMINY DOBRA
 • Maria Pizzi, członek Klub: DOBRA PRZYSZŁOŚĆ
 • Ewa Głowacka, członek Klub: LOKALNI
Komisja Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy
 • Jerzy Stachowicz, przewodniczący Klub: RAZEM
 • Marcin Sobierajski, zastępca przewodniczącego Klub: ŁĄCZY NAS GMINA
 • Tomasz Czubara, członek Klub: LOKALNI
 • Tomasz Czarnota; członek Klub: ŁĄCZY NAS GMINA
 • Janusz Zarzycki, członek Klub: RAZEM DLA GMINY DOBRA