Projekt budżetu gminy na rok 2020

Udostępnij:
W dniu 15 listopada 2019r. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podpisała i przedłożyła Radzie Gminy Dobra oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu Gminy Dobra na 2020 rok oraz projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025.

W prognozowanych na 2020 rok dochodach w kwocie 166 919 127,57 zł największy udział stanowią wpływy z udziału w podatkach dochodowych ok. 35% (PIT kwota 56 600 155 zł i CIT kwota 1 000 000 zł) oraz dochody z podatków i opłat w kwocie 34 382 340 zł co stanowi ok. 21% dochodów budżetu.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 164 319 127,57 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 61 346 000 zł… [szczegóły tutaj]

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Dodaj komentarz

avatar

Polecamy

Znajdź w Archiwum

Privacy Preference Center

Pliki Cookies

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Redakcja serwisu redlica.pl za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Niektóre z naszych zasad Polityki Prywatności zostały zaktualizowane. Pamiętaj, aby zobaczyć zmiany przed wyrażeniem zgody..