Planowane wyłączenia

  • KIedy: 4 październik 2023, 08:00 - 14:00
    Gdzie: ul. Lisia 4.

  • KIedy: 10 październik 2023, 08:00 - 15:00
    Gdzie: ul. Tytusa 4b, 6, 7, dz.nr 35/3, 35/53 do 35/55.