Kanalizacja

AKTUALNA TARYFA
NAZWA USŁUGICENA NETTOCENA BRUTTO
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy dobra obowiązująca od 26/02/2022 (za m3)6,33 zł6,84 zł
WODOMIERZE
NAZWA USŁUGICENA NETTOCENA BRUTTO
Odbiór techniczny instalacji wodomierza – podlicznika zainstalowanego przez klienta ( z oplombowaniem )50,00 zł61,50 zł
Każde ponowne plombowanie wodomierza – podlicznika30,00 zł36,90 zł
Montaż lub wymiana wodomierza – podlicznika z nadajnikiem radiowym na przygotowanym podejściu300,00 zł369,00 zł
USUNIĘCIE AWARII
NAZWA USŁUGICENA NETTOCENA BRUTTO
Udrożnienie instalacji sanitarnej wewnętrznej r/g200,00 zł246,00 zł
Sprawdzenie instalacji sanitarnej metodą zadymienia r/g180,00 zł221,40 zł
POZOSTAŁE
NAZWA USŁUGICENA NETTOCENA BRUTTO
Koszty dojazdu do klienta w przypadku braku możliwości odbioru technicznego z winy zleceniodawcy50,00 zł61,50 zł
Opłata za wydanie informacji w zakresie możliwości przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych  jednej działki24,39 zł30,00 zł