Książki

Listopad 1327 roku. Do znamienitego opactwa benedyktynów w północnych Włoszech przybywa uczony franciszkanin, Wilhelm z Baskerville, któremu towarzyszy uczeń i

Praca skupia się na jednej z najciemniejszych kart czasu Dwudziestolecia – sprawie brzeskiej. Czyli innymi słowy historii tego, jak doszło

Dzieci Arbatu to najgłośniejsze bodaj dzieło literackie okresu radzieckiej „pieriestrojki”. Powieść, złożona w wydawnictwie w 1966 roku, ponad dwadzieścia lat