Adresorium

Urząd Gminy Dobra

ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra
telefon: 91 311 30 48
fax: 91 424 15 45
e-mail gmina@dobraszczecinska.pl
ESP ePUAP: /3211012/SkrytkaESP

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Graniczna 24a
72-003 Dobra
Tel.: 91 311 33 93
e-mail: osrodek@opsdobra.pl

Straż Gminna w Dobrej

ul. Lipowa 51
72-003 Wołczkowo
E-mail: strazgminna@dobraszczecinska.pl

Poldek Kanalizacja Gminy Dobra

Graniczna 39b
70-003 Dobra
tel. 91 333 12 12
e-mail: sekretariat@poldek.com.pl

Komisariat Policji w Mierzynie

ul. Welecka 2
72-006 Mierzyn
Oficer dyżurny tel. 47 78 26 311
Sekretariat tel. 47 78 26 305
Fax: 47 78 26 313
e-mail: sekretariat.mierzyn@sc.policja.gov.pl

Wodociągi Zachodnioporskie

POK - DOBRA
ul. Graniczna 39B
72-003 Dobra
tel. +48 91 311 37 16
e-mail: biuro@woz.pl

Starostwo Powiatowe

ul. Tanowska 8
72-010 Police
Tel.: 91 432 81 00
e-mail: powiat@policki.pl
ESP ePUAP: /starostwopolice/skrytka

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Tadeusza Kościuszki 5
72-010 Police
Centrala: 91 424 08 60
Sekretariat: 91 424 08 59
Fax: 91 317 66 81
e-mail: szpo@praca.gov.pl
sekretariat@pup.policki.pl

Urząd Miasta Szczecin

Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
telefon: 91 42 45 000
fax: 91 42 45 322
e-mail: boi@um.szczecin.pl
ePUAP: /umszczecin/skrytka

Urząd Wojewódzki 

ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
telefon: 91 43 03 500
e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl
ePUAP skrytka: /low5658fe1/skrytka

Urząd Marszałkowski

ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
telefon: +48 91 48 07 208
e-mail: umwz@wzp.pl
ESP ePUAP: /UMWZP/SkrytkaESP

Numer alarmowy

tel. 112

Pogotowie Energetyczne

tel. 991

Pogotowie Gazowe

tel. 992

Pogotowie SEC

tel. 993

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Tel. 994

Awaria kanalizacji (Poldek)

Tel. 91 311 87 77
Tel. 508 32 00 50

Child Alert

tel. 995

Awaria oświetlenia ulicznego

tel. 91 332 17 77
tel. 91 332 17 20

Awaria sygnalizacji świetlnej

Tel. 91 88 53 854
Tel. 609 444 444

Informacja drogowa

Tel. 19 111