Przywrócenie stałej trasy linii 225, 227, 527 oraz 535