Powstanie projekt modernizacji drogi Buk-Rzędziny

Powiat Policki w najbliższym czasie ogłosi postępowanie przetargowe na wykonanie projektu budowlanego odcinka drogi powiatowej Nr 3909Z Buk – Rzędziny na odcinku Buk – Łęgi.

Istniejące liczne ubytki w konstrukcji jezdni oraz zbyt mała szerokość jezdni stanowią duży problem podczas mijania się pojazdów oraz  niebezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia podstawowego w celu sporządzenia projektu budowlanego na modernizacja tego odcinka – mówi Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Zakres dokumentacji projektowej na odcinku od m. Buk do m. Łęgi zawierać będzie m.in.:

  • przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3907Z i 3909Z w m. Buk,
  • przebudowę i budowę chodników,
  • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
  • budowę drogi dla pieszych i rowerów,
  • przebudowę zjazdów,
  • budowę i przebudowę miejsc postojowych,
  • przebudowę konstrukcji jezdni (jej istniejąca szerokość zostanie poszerzona do 6,00 m),
  • usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym.

Źródło : Agnieszka Siek/Wydział Dróg Publicznych, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji (Powiat Policki)