Odśnieżanie dróg w gminie Dobra

Gmina Dobra rozstrzygnęła przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024. Był to już drugi przetarg dotyczący odśnieżania dróg.

Do momentu rozstrzygnięcia przetargu drogi gminne były odśnieżane przez firmę wybraną w ramach zamówienia z tzw. wolnej ręki. Pierwszy przetarg na odśnieżanie dróg Urząd Gminy Dobra ogłosił 12 października 2023 r. Został on unieważniony. Kolejny przetarg ogłoszono 9 listopada.

Ponieważ pierwszy przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych został unieważniony, Gmina Dobra postanowiła zabezpieczyć mieszkańców przed skutkami niekorzystnej pogody i wybrała tymczasowego wykonawcę odśnieżania dróg w ramach tzw. procedury zamówienia z wolnej ręki. Jest on odpowiedzialny za odśnieżanie dróg do momentu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu i podpisania umowy z nowym wykonawcą – poinformowała Dagmara Królak, z-ca kierownika Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra.

W piątek, 1 grudnia 2023 r. rozstrzygnięto drugi przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Transportowo-Budowlane Szczepan Lasota z Mierzyna.

Nie rozstrzygnięto jeszcze przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Starostwo Powiatowe w Policach uspokaja jednak, że drogi są i będą odśnieżane. Podjęto decyzję o podpisaniu umowy na doraźne utrzymanie dróg powiatowych do czasu rozstrzygnięcia przetargu.

Informuję, że zimowe utrzymanie dróg powiatowych do końca 2023 roku obsługiwać będzie firma Usługi Transportowo-Budowlane Szczepan Lasota z siedzibą w Mierzynie – poinformował dzisiaj Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Każda droga publiczna ma przypisanego administratora, który za nią odpowiada. W przypadku dróg krajowych i autostrad jest to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, za drogi wojewódzkie odpowiada zarząd województwa, za powiatowe – zarząd powiatu, za drogi gminne – wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a za drogi wewnętrzne – zarządca nieruchomości lub terenu, na którym droga jest położona.

Na terenie gminy Dobra oprócz dróg wewnętrznych znajdują się jeszcze drogi gminne, powiatowe oraz droga krajowa nr 10 prowadząca przez Mierzyn do Lubieszyna. Główne trasy między miejscowościami to przede wszystkim drogi powiatowe, których listę prezentujemy poniżej. Za ich odśnieżanie odpowiada Starostwo Powiatowe w Policach. W sprawach zimowego utrzymania dróg powiatowych zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów: 690 581 161 i 793 130 389 (dyżury całodobowe) lub za pośrednictwem maila: szczepan.transport@gmail.com.

Wykaz dróg powiatowych w gminie Dobra:
3907Z: Szczecin – Wołczkowo – Dobra – Buk – Łęgi – Stolec – Dobieszczyn
3908Z: Stolec – Rzędziny
3909Z: Rzędziny – Łęgi – Buk
3910Z: Grzepnica – Płochocin
3911Z: Dobra – Grzepnica – Sławoszewo – Bartoszewo
3912Z: Rzędziny – Łęgi
3915Z: Buk – Lubieszyn
3916Z: Bezrzecze – Wołczkowo
3917Z: Dobra – Lubieszyn
3918Z: Wąwelnica – Dołuje
3919Z: Kościno – Dołuje
3920Z: Dołuje – Stobno
3922Z: Stobno – Mierzyn

W sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych należy kontaktować się pod nr tel. 91 311 32 36 i 91 311 33 82 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:30 – 16:30, wtorek – piątek 7:00 – 15:00. Po godzinach pracy urzędu interwencje można zgłaszać pod nr tel. 690 581 161.

W gminie Dobra znajduje się też droga krajowa nr 10 Mierzyn – Lubieszyn. Tutaj uwagi związane z odśnieżaniem należy zgłaszać do właściciela drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – tel. 19111 (Punkt Informacji Drogowej).

Po większych opadach śniegu nie należy pozostawiać samochodów na poboczach dróg gminnych ponieważ utrudnia to odśnieżanie ulic. Pamiętajmy również, że o ile z miejsc użyteczności publicznej, takich jak urzędy, szkoły i cmentarze śnieg usuwany jest przez wyznaczonych pracowników urzędu gminy lub wskazane firmy, o tyle za odśnieżanie chodników położonych wzdłuż nieruchomości odpowiadają ich właściciele.

Źródło: Urząd Gminy Dobra