Bardzo wysoka frekwencja w Gminie Dobra

Frekwencja w wyborach do Sejmu w 2023 r. w Gminie Dobra  wyniosła 85,38%!

Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
1.Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania19 835
2.Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy18 963
3.Liczba niewykorzystanych kart do głosowania2 027
4.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie)16 936
5.Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze5
6.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie)16 941
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
7.Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania411
8.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą)35
9.Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym1
9a.Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu0
9b.Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę0
9c.Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania0
9d.Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania0
9e.Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny1
Ustalenie wyników głosowania
10.Liczba kart wyjętych z urny16 937
10a.w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym1
11.Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone)1
12.Liczba kart ważnych16 936
13.Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)143
13a.w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list76
13b.w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata67
13c.w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona0
14.Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)16 793

Frekwencja w wyborach do Senatu w 2023 r. gminie Dobra wyniosła 85,22%!

Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
1.Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania19 835
2.Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy18 960
3.Liczba niewykorzystanych kart do głosowania2 040
4.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie)16 919
5.Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze5
6.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie)16 924
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
7.Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania407
8.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą)35
9.Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym1
9a.Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu0
9b.Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę0
9c.Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania0
9d.Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania0
9e.Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny1
Ustalenie wyników głosowania
10.Liczba kart wyjętych z urny16 911
10a.w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym1
11.Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone)8
12.Liczba kart ważnych16 903
13.Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)473
13a.w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów171
13b.w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata302
13c.w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata0
14.Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)16 430

Źródło: PKW

Dawid Klich | 16.10.2023 |Wiadomości