Zebranie wiejskie w Mierzynie

Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Mierzyn na zebranie sołeckie, które odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. o godz. 18:00, w stołówce Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Omówienie spraw związanych z funduszem sołeckim – podjęcie uchwały.
  3. Wolne wnioski.

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 1830, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu (podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Nr III/33/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019r.).

SOŁTYS
Jan Głowacki

Źródło: Urząd Gminy Dobra