Zakaz wstępu do lasu

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) u dzików w obrębie Nadleśnictwa Trzebież oraz sąsiednich nadleśnictwach, na podstawie Rozporządzenia Nr 20/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego, wprowadzony został zakaz wstępu do Lasów Państwowych na terenie powiatu polickiego.

Zakazem wstępu do lasu objęty jest cały obszar Nadleśnictwa Trzebież. Aktualny zasięg obszaru objętego zakazem widoczny jest na mapie Głównego Inspektoratu Weterynarii. Zakaz obowiązuje do dnia zmiany zarządzenia lub jego odwołania.

Link do aktualnej mapy GIW:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Link do mapy Banku Danych o Lasach:

https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

Więcej informacji na temat choroby i jej zwalczania można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIF) oraz poniżej w załącznikach do pobrania.

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Zakaz wstępu obejmuje również obszar  Programu „Zanocuj w lesie”, wyznaczony na terenie Nadleśnictwa Trzebież.,

Źródło: Nadleśnictwo Trzebież

Dawid Klich | 15.09.2023 |Wiadomości