Wrześniowe zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z brakami kadrowymi od 16.09.2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii tramwajowych.
  1. Na linii 2 nastąpi korekta rozkładów jazdy we wszystkie dni tygodnia.
  2. Na linii 6 nastąpi przesunięcie przystanku końcowego: z Placu Rodła na Filharmonię wraz z korektą rozkładów jazdy we wszystkie dni tygodnia.
  3. Na linii 7 nastąpi korekta rozkładów jazdy we wszystkie dni tygodnia. Przy częstotliwości kursowania co 20 minut obowiązywać będzie skomunikowanie linii 7 i 12 na przystanku Plac Szarych Szeregów, umożliwiające przesiadkę w relacji Pomorzany <> Stocznia Szczecińska.
  4. Linia 8 kursować będzie tylko w dni powszednie w godzinach szczytu.
  5. Linia 10 kursować będzie we wszystkie dni tygodnia.
  6. Linia 11 w dni powszednie poza godzinami szczytu oraz w soboty i dni świąteczne kursować będzie w skróconej relacji Pomorzany – Plac Żołnierza Polskiego (powrót przez pl. Hołdu Pruskiego).

Źródło: ZDiTM