Utrudnienia w ruchu – 14.09.2023 r. – 13.10.2023 r.

W związku z organizacją zgromadzenia w dniach od 14.09.2023 r. do 13.10.2023 r. (14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 września br. oraz 4, 5, 6, 11, 12, 13 października br.) mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym i przerwy w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej.

Trasa przejazdu w ramach zgromadzenia przebiegać będzie pojazdami rolniczymi ulicami: KOWR ul. Bronowicka 41 (rozpoczęcie) – Bronowicka – Krakowska – Rondo Uniwersyteckie – Mieszka I-go – al. Piastów – pl. Szarych Szeregów – pl. Odrodzenia – Piłsudskiego – Matejki – Platanowa – Starzyńskiego – Szczerbcowa – Wały Chrobrego – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego 4 – a następnie powrót tą samą trasą pod KOWR ul. Bronowicka 41.

Na czas przejazdu zgromadzenia nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu ww. ulic. Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu W związku z organizacją zgromadzenia w dniach od 14.09.2023 r. do 13.10.2023 r. (14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 września br. oraz 4, 5, 6, 11, 12, 13 października br.) mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym i przerwy w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej.

Na czas przejazdu zgromadzenia nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu ww. ulic. Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM.

Źródło: ZDiTM