W najbliższy weekend na ulicy Energetyków zostanie ograniczony ruch samochodowy.

Od dnia 1.10 od godziny 3:00 rano do dnia-3.10.2022 do godziny 4:00 rano, będą prowadzone prace wzdłuż ulicy Energetyków. Ulica Energetyków zostanie wyłączona z użytkowania dla samochodów osobowych. Zachowany zostanie ruch pojazdów komunikacji miejskiej, możliwy będzie również dojazd do podmiotów znajdujących się w rejonie sąsiadującym z ulicami objętymi robotami. Zalecany objazd zostanie wytyczony ciągiem – Al. Niepodległości, Placem Żołnierza oraz Trasą Zamkową.

Prace wzdłuż ul. Energetyków prowadzone w dwóch etapach:

Etap I

prace będą wykonywane na jezdni wjazdowej do centrum, na odcinku od Mostu Długiego do skrzyżowania z ul. Kanał Parnicki. Ruch dojazdowy dla podmiotów znajdujących się w rejonie inwestycji będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wyjazdowej z centrum. Na obu wlotach Mostu Długiego, w rejonie Ronda Portowców oraz na zakończeniu robót tj. skrzyżowaniu ulic Gdańskiej/Kanał Parnicki zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego/Nabrzeże Wieleckie zostanie wyłączona. Dojazd do ulicy Władysława IV będzie odbywał się poprzez objazd ulicami Świętego Floriana/Bulwar Gdański.

Etap II

Prace będą wykonywane na jezdni wyjazdowej z centrum, na odcinku od Mostu Długiego do skrzyżowania z ul. Kanał Parnicki. Ruch dojazdowy dla podmiotów znajdujących się w rejonie inwestycji będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wjazdowej do centrum. Na obu wlotach Mostu Długiego, w rejonie Ronda Portowców, przy zjeździe z ul. Energetyków na ul. Władysława IV oraz na zakończeniu robót tj. skrzyżowaniu ulic Gdańskiej/Kanał Parnicki zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego/Nabrzeże Wieleckie zostanie wyłączona. Dojazd do ulicy Bulwar Gdański/Celnej będzie odbywał się poprzez objazd ulicą Władysława IV.

W kolejnym tygodniu zaplanowane zostały prace przy układaniu warstwy ścieralnej na ulicach: Celnej, Bytomskiej, Władysława IV, Bulwar Gdański, Bulwar Śląski, Św. Floriana.

3-4.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Celnej, Bytomskiej, i Władysława IV. Nastąpi całkowite zamknięcie ulic.

5.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Bulwar Śląski i Gdański. Nastąpi całkowite zamknięcie ulic.

6.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Św. Floriana. Nastąpi całkowite zamknięcie ulicy.

Źródło: wiadomosci.szczecin.eu
Źródło fotografii: wiadomosci.szczecin.eu