12 sierpnia rozpocznie się przygotowanie placu Rynek Nowy do badań archeologiczno – architektonicznych. 

Od tego dnia część placu zostanie ogrodzona, a co za tym idzie mieszkańcy oraz osoby parkujące w okolicy będą musiały liczyć się ze zmianami i ograniczeniami w tym miejscu. Do końca sierpnia ogrodzony zostanie cały plac (z zachowaniem przejazdu między ulicami Opłotki i Panieńską).                                        

Badaniom archeologiczno-architektonicznym poddane zostaną relikty kościoła św. Mikołaja. Do badań zostanie dołączone sprawozdanie wraz z naukowym opracowaniem wyników w postaci szczegółowych wytycznych konserwatorskich do projektu rewaloryzacji placu Rynek Nowy w Szczecinie.

Podziemne relikty budynku wciąż znajdują się pod brukiem Rynku Nowego, po północnej stronie Ratusza Staromiejskiego. Na podstawie wyników badań zostaną wypracowane szczegółowe wytyczne konserwatorskie określające optymalny sposób ekspozycji historycznych reliktów. Tym samym przywrócona zostanie historyczna funkcja placu – jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej o charakterze rynku staromiejskiego, uwzględniającego rozwiązania funkcjonalne i estetyczne dostosowane do zabytkowej przestrzeni.Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków

Obszar opracowania obejmuje plac Rynek Nowy i część ulicy Panieńskiej. Szacunkowa powierzchnia całkowita terenu objętego badaniami to ok. 1840 m2.

Prace archeologiczne potrwają do połowy października, efekty prac wraz z opracowaniem poznamy do końca 2022 roku.

Źródło: wiadomosci.szczecin.eu