II edycja miejskiego programu In vitro

Ruszyła druga edycja miejskiego programu zapłodnienia pozaustrojowego. Podobnie jak w poprzedniej, również i tym razem mieszkańcy Szczecina, którzy będą chcieli z niego skorzystać, będą mieli wybór dot. miejsca jego realizacji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, na realizatorów zadania pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia  pozaustrojowego na lata  2022-2024” wybrano  dwie kliniki: VitroLive Sp. z o.o. Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności oraz Klinikę leczenia Niepłodności, Ginekologii i położnictwa – Bocian 5.

Celem szczecińskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, podobnie jak i w poprzedniej edycji, jest przede wszystkim udzielenie pomocy parom, dla których jedyną możliwością posiadania potomstwa jest skorzystanie właśnie z tej metody. Zakłada się, że dzięki jego wprowadzeniu możliwe będzie obniżenie liczby par bezdzietnych w mieście, zapewnienie najlepszego standardu leczenia niepłodności oraz poprawa trendów demograficznych poprzez zastosowanie metody o najwyższej skuteczności, udokumentowanej badaniami naukowymi.

W trakcie pierwszej edycji miejskiej inicjatywy, na świat przyszło łącznie 69 nowych mieszkańców Szczecina.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w bieżącej edycji programu, będzie mogło skorzystać z niego ok. 150 par mieszkających na terenie Szczecina, u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, leczenie niepłodności.

Każdej z par zakwalifikowanej do programu, przysługiwać będzie dofinansowanie kosztów, co najmniej jednej lecz nie więcej niż dwóch procedur  zapłodnienia pozaustrojowego dla pary (łączny koszy jednej procedury 5 000,00 zł brutto.

Szacuje się, że całkowity koszt realizacji programu polityki zdrowotnej w latach 2022-2024 wyniesie 980 000 zł brutto. 840 000 złotych będzie pochodzić z budżetu Gminy, natomiast 140 000 zł zostało przekazane Miastu w formie dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Źródło: wiadomosci.szczecin.eu