Od czerwca duże zmiany na Modrej i Koralowej

Od środy 1 czerwca zmieni się organizacja ruchu na modernizowanej ulicy Modrej i Koralowej. Wykonawca rozpocznie kolejny etap robót, który wiązać się będzie z utrudnieniami w ruchu. Z kolei odcinek od ulicy Wroniej do ulicy Szerokiej zostanie udostępniony dla kierowców.

Na odcinku od posesji nr 77 przy ulicy Modrej do ulicy Nowowiejskiej, wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów. Z uwagi na charakter robót, właściciele posesji (na zamkniętym odcinku oraz z ulic Porannej i Sosnowej), którzy zostaną w tym czasie odcięci od dostępu do drogi publicznej, będą mogli otrzymać od Wykonawcy robót przepustki umożliwiające dojazd do posesji. Aby otrzymać przepustkę należy zgłosić się do Wykonawcy pod numer telefonu 734 474 557. Telefon będzie czynny w dni powszednie w godzinach 9:00-14:00.

Przejazd zamkniętym odcinkiem będzie umożliwiony pojazdom komunikacji miejskiej, pojazdom budowy, służbom miejskim, pojazdom z przepustkami wydanymi przez Wykonawcę robót. Zachowana będzie możliwość dostaw w godzinach 18:00-6:00.

Na czas prowadzenia robót, od strony ulic Rozmarynowej i Środkowej zamknięte zostaną wjazdy w ulicę Koralową. Dla kierowców wyjeżdżających z obszaru ulic Zaściankowa, Kaperska, Kirasjerów, sugerowany objazd do Szczecina wyznaczony jest przez Węzeł Głębokie.

W najbliższych dniach wykonawca prowadzić będzie prace przy układaniu mas bitumicznych na odcinku Wronia-Szeroka, dzięki czemu od czerwca, odcinek ten uzyska przejezdność w obu kierunkach. Z uwagi na toczące się prace i wzmożony ruch pojazdów budowlanych, prosimy o zachowanie uwagi oraz jeśli to możliwe, omijanie terenu budowy.

Źródło: wiadomosci.szczecin.eu