Wtorek
10:00-18:00
Zamek Książąt Pomorskich
ul. Korsarzy 34
Wystawa przybliża dorobek Eilharda Lubinusa (1565-1621) uczonego z Rostocku, teologa, filologa i kartografa, postaci niezwykle ważnej w dziejach nowożytnych Księstwa Pomorskiego, autora Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego uznawanej za jedno z najwybitniejszych osiągnięć kartograficznych siedemnastowiecznej Europy.

Dzieło wykonane na zlecenie księcia pomorskiego Filipa II było wynikiem wieloletniej pracy uczonego, który aby dokonać właściwych pomiarów objechał Pomorze dwukrotnie. Za pomocą prostych narzędzi – laski św. Jakuba, astrolabium oraz kwadrantu gnomonicznego – stworzył mapę o niezwykłej jak na owe czasy precyzji. Wyjątkowość mapy podkreśla również rozbudowany program ikonograficzny służący prezentowaniu i utrwalaniu wiedzy o państwie Gryfitów i jego władcach.

Na ekspozycji w Gabinecie Lubinusa pokazane zostaną najważniejsze dzieła uczonego z zakresu kartografii – mapy: Rugii, Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego i jej wersje atlasowe. Wystawę wzbogaca najnowszy nabytek Zamku rozprawa teologiczna „Phosphorus” (wydanie drugie z 1601 roku), która ściągnęła na jej autora oskarżenie o herezję. Obok map pokazane zostaną (ze zbiorów Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie) globusy: ziemski, gwiezdny i księżycowy oraz przyrządy pomiarowe z epoki. Ścieżkę narracyjną wystawy dopełnia multimedialna wersja Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego – aktywacja, umożliwiająca współczesnemu odbiorcy podróż po książęcym Pomorzu.