Otwarcie Kołłątaja i zmiany na Wyzwolenia

PODZIEL SIĘ:
Przed nami kolejne zmiany w ramach Torowej rewolucji. W najbliższy czwartek łatwiej będzie przejechać przez ulicę Kołłątaja. Od ulicy Warcisława dojedziemy bez utrudnień do Ronda Giedroycia.

W sobotę jednak wprowadzone zostaną następne zmiany. W ramach tego etapu prac wykonawca rozpocznie prace torowe na ostatnim odcinku objętym zakresem przebudowy czyli na al. Wyzwolenia od placu Witosa do Ronda Giedroycia. W dalszym ciągu trwać będą prace na pozostałych odcinkach zgodnie z wprowadzonymi wcześniej zmianami. O szczególną uwagę proszeni są zarówno kierowcy jak pasażerowie komunikacji miejskiej.

ORGANIZACJA RUCHU

Od 20 stycznia otwarty zostanie odcinek od ronda Giedroycia do Ronda Sybiraków w obu kierunkach. Umożliwi to przejazd ciągiem ul. Kołłątaja.

Od 22 stycznia nastąpi zmiana organizacji ruchu w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od placu Witosa do Ronda Giedroycia.

 • Ruch pojazdów po al. Wyzwolenia na odcinku od Ronda Giedroycia do ul. Odzieżowej możliwy będzie jedynie w kierunku Centrum po jednym pasie ruchu.
 • W przeciwnym kierunku ruch poprowadzony będzie od ulicy Odzieżowej ulicą Ofiar Oświęcimia do skrzyżowania z ul. Staszica i dalej ulicą Staszica do Ronda Giedroycia.
 • Ulica Ofiar Oświęcimia będzie na odcinku od ulicy Odzieżowej do Staszica ulicą jednokierunkową.
 • Na skrzyżowaniu Ofiar Oświęcimia – Staszica zmieniona zostanie organizacja ruchu. Wlot od al. Wyzwolenia będzie dwupasowy. Pas lewy przeznaczony będzie do skrętu w lewo natomiast pas prawy do jazdy na wprost i w prawo. Zmieniony zostanie także na tym skrzyżowaniu program sygnalizacji.
 • Wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Wyzwolenia – Felczaka

W dalszym ciągu obowiązują wprowadzone już zmiany:

 • Zamknięty dla ruchu jest odcinek ulicy Piłsudskiego pomiędzy ulicą Mazurską i Place Rodła
 • Zamknięta dla ruchu została zachodnia jezdnia al. Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Rayskiego i skrzyżowaniem z ulicą Mazowiecką. W związku z tym ruch pojazdów odbywa się w obydwu kierunkach wschodnią jezdnią al. Wyzwolenia.
 • Przejazd na jezdnię wschodnią odbywa się na skrzyżowaniu Wyzwolenia – Rayskiego a powrót na jezdnię zachodnią poprzez tymczasowy przejazd przez torowisko na wysokości skrzyżowanie Wyzwolenia – Mazowiecka

KOMUNIKACJA MIEJSKA

 • Autobusy linii 87 w kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” od ronda Giedroycia będą kursować przez al. Wyzwolenia i ul. Felczaka do przystanku „Wąska Floating Arena” i dalej bez zmian, z pominięciem ul. Staszica i ul. Lubomirskiego. Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowany będzie w ciągu al. Wyzwolenia za rondem Giedroycia (nr 12733, wspólny z linią 812).
 • Przystanek „Kołłątaja” dla linii 522, 523, 525, 530 i 532 w kierunku pl. Rodła przeniesiony zostanie z torowiska tramwajowego i zlokalizowany będzie w ciągu al. Wyzwolenia za rondem Giedroycia (nr 12733, wspólny z linią 812).
 • Autobusy linii 812, 522, 523, 525, 530 i 532 w kierunku ronda Giedroycia od przystanku „Rayskiego” będą kursować przez al. Wyzwolenia, ul. Ofiar Oświęcimia i ul. Staszica do ronda Giedroycia i dalej bez zmian. Przystanek „Odzieżowa” zlokalizowany będzie w ciągu ul. Ofiar Oświęcimia przy skrzyżowaniu z ul. Odzieżową (nr 12831). Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowany będzie w ciągu ul. Staszica pod kładką (nr 12720, wspólny z liniami 53, 60, 67, 87 i B; nie dotyczy linii 812, której przystanek w dalszym ciągu zlokalizowany będzie w zatoce, nr 12721). Dodatkowo w tym kierunku uruchomiony zostanie przystanek „Ofiar Oświęcimia” (nr 14221, wspólny z liniami 53, 60 i 67).
 • Autobusy linii B w kierunku ronda Giedroycia od przystanku „Rayskiego” będą kursować przez al. Wyzwolenia, ul. Ofiar Oświęcimia i ul. Staszica do ronda Giedroycia i dalej bez zmian.
 • Skomunikowanie linii 525 z Zajezdni Golęcin (przyj./odj. 4:09) z linią 522 z Warszewa (przyj. 4:08, odj. 4:16) realizowane będzie na przystanku „Ofiar Oświęcimia”.
 • 523 – w kierunku Cukrowej/Przecławia od przystanku „Orzeszkowej” autobusy będą kursować przez ulicę Kołłątaja i rondo Giedroycia do przystanku „Kołłątaja” i dalej bez zmian. Uruchomiony zostanie przystanek „Niemcewicza”, zlokalizowany w ciągu ul. Kołłątaja za rondem Sybiraków (nr 14391). Nieczynny dla linii 523 będzie przystanek „Krasińskiego”

Źródło: ZDiTM