Wymiana sieci wodociągowej

Podziel się:
Na stronie Urzędu Gminy Dobra pojawiła się informacją o planowanej inwestycji wymiany sieci wodociągowej w starej części Redlicy.

W dniu 06 lipca 2021r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę lub uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego: Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej.

Źródło: Urząd Gminy Dobra