redlica.pl

Z myślą o Tobie – www.redlica.pl

Jesteś tutaj » Strona Główna » Wiadomości » Przebudowa ul. Spółdzielców w Mierzynie

Przebudowa ul. Spółdzielców w Mierzynie

Podziel się:
W dniu 14.09.2021 r. Wykonawca robót, tj. P.H.U BUDMAR Marek Niedośpiał rozpoczyna prace związane z przebudową odcinka ulicy Spółdzielców wraz z odwodnieniem, Mierzyn (dz. 276/4, obręb 0009 Mierzyn 2) i usunięciem kolizji sieciowych przewidzianych do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielców od nr 10 do nr 17 (garaże).

W zakres inwestycji wchodzi: przebudowa drogi wraz z budową nowej nawierzchni; budowa kanalizacji deszczowej Ø0,30m; budowa kanalizacji deszczowej w zakresie średnic Ø0,50-0,30m; budowa przykanalików kanalizacji deszczowej do wpustów deszczowych, budowa układu podczyszczania wód opadowych; przebudowa istniejącej sieci wodociągowej; przebudowa kabla elektroenergetycznego; tymczasowy demontaż słupów oświetleniowych.

Za utrudnienia w komunikacji drogowej oraz inne niedogodności w obszarze prowadzonej inwestycji PRZEPRASZAMY, ale prowadzona przez Gminę Dobra inwestycja zmierza do poprawy dotychczasowych warunków odprowadzania wód opadowych.

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców ul. Spółdzielców o wyrozumiałość dla uciążliwości powstałych w tym procesie budowlanym.

Źródło: Urząd Gminy Dobra