Gromada Dobra

W połowie lat 50 ubiegłego stulecia nastąpiła reforma samorządowa ustanawiająca nowe jednostki samorządowe – Gromadzkie Rady Narodowe (GRN)

Na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych zostały powołane Gromadzkie Rady Narodowe zwane również Gromadami. W ustawie znalazł się zapis, że podziału administracyjnego dokonuje Wojewódzka Rada Narodowa. Artykuł 2 wymienionej ustawy jasno precyzuje jakie miejscowości miały tworzyć daną Gromadę.

W skład gromady powinny wchodzić wsie położone na terenie jednej gminy lub sąsiadujących ze sobą gmin, powiązanych ze sobą komunikacyjnie orz posiadające wspólne urządzenia gospodarcze kulturalne lub zdrowotne.
Gmina Dobra rok 1949
http://maps.mapywig.org/

Na podstawie tej ustawy oraz uchwały nr V/51/54 WRN w Szczecinie z dnia 5 października 1954 zostaje utworzona Gromadzka Rada Narodowa w Dobrej. W skład GRN weszły obszary dotychczasowych gromad Bolków (bez miejscowości Zalesie i Węgornik), Dobra (bez miejscowości Dobieszczyn), Buk, Grzepnica, Łęgi, Rzędziny i Wołczkowo oraz miejscowość Bezrzecze Górne z dotychczasowej gromady Bezrzecze ze zniesionej gminy Dobra.

Zmiany w składzie

Kolejne zmiany w składzie Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrej zaszły w roku 1966 gdy na podstawie Uchwała Nr 31/65 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 29 grudnia 1965 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad w województwie szczecińskim wyłączono:

  • miejscowość Poddymin, włączając ją do gromady Tanowo
  • miejscowość Redlica, włączając ją do gromady Gromady Dołuje

W tym składzie Gromada funkcjonowała do końca roku 1972 gdy została zniesiona. 1 stycznia 1973 jej dawny obszar wszedł głównie w skład Gminy Dobra

Źródło:
1) Wikipedia
2) Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych.
Źródło fotografii:
Przedwojenna Dobra (Daber) https://fotopolska.eu (Mariusz Brzeziński)