Analiza wyników R. Trzaskowskiego i A. Dudy w Gminie Dobra

Przyglądając się wynikom głosowania w Gminie Dobra można zauważyć pewną zależność, pokrywającą się w głosowaniu ogólnokrajowym.

Wszystkie analizy pokazują, że na Andrzeja Dudę głosują mieszkańcy wsi, za Rafałem Trzaskowskim większe miasta. Przekładając to na Gmina Dobra ciekawe wyniki obserwujemy w okręgu 7 obejmującym Stolec, Rzędziny, Łęgi, Buk oraz Grzepnicę, zwłaszcza w zestawieniu z Mierzynem i Bezrzeczem.

W okręgu 7 Andrzej Duda zdobył największą ilość głosów 30,77% co prawda nie dało to zwycięstwa, jednak jest to jedyny okręg, w którym przekroczył próg 30%. W pozostałych nie przekroczył pułapu 25%. W tych miejscowościach przemiana ustrojowa dość surowa się obeszła z jej mieszkańcami. Bowiem głownie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym. PGRy na początku lat 90 zostały zamknięte w tym znajdujące się m.in. w Rzędzinach czy Stolcu. Decyzja polityczna podjęta w Warszawie doprowadziła do bezrobocia, dodajmy do tego dużą odległość od centrum Szczecina oraz wykluczenie komunikacyjne spowodowało, że mieszkańcy zaczęli korzystać w dużej mierze z pomocy społecznej. Andrzej Duda podczas tej kampanii straszył, że po dojściu do władzy Rafała Trzaskowskiego ludzie zostaną pozbawieni świadczenia 500+. To mogło spowodować, że mieszkańcy bojąc się utraty świadczeń oddali głosy na urzędującego Prezydenta RP. To w tym okręgu Rafał Trzaskowski uzyskał najniższy wynik (w Gminie Dobra) zaledwie 43,93%. Jest to wynik niższy aż o 14,04% uzyskanego w okręgu w Mierzynie gdzie uzyskał 57,97%.

Na drugim biegunie znajduje się właśnie Mierzyn oraz Bezrzecze tutaj kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał zdecydowanie najlepsze wyniki wspomniany już wynik z Mierzyna 57,97%. Ponadto Rafał Trzaskowski przekroczył próg 50% w okręgu nr 5 – 52,82% (Mierzyn), oraz w obu okręgach zlokalizowanych w Bezrzeczu nr 6 – 53,26% oraz nr 8 – 55,18%. W obu miejscowościach przeważają mieszkańcy wydaje, się z nieco zamożniejszym portfelem. Tutaj właśnie Andrzej Duda poradził sobie gorzej. W okręgu 8 (Bezrzecze) uzyskał zaledwie 13,43% w drugim okręgu w tej miejscowości zdobył wynik nieco lepszy, jednak poniżej 20% (19,11%). Ponadto w okręgu nr 3 (Mierzyn) gdzie zdecydowanie wygrał Rafał Trzaskowski (57,97%), urzędujący Prezydent RP zdobył zaledwie 15,49% zajmując 3 miejsce po Szymonie Hołowni (16,70%), w innych “mierzyńskich” okręgach było nieco lepiej, udało się bowiem przekroczyć próg 20% jednak do 30,77% uzyskanych w Stolcu, Rzędzinach, Łęgach, Buku i Grzepnicy było bardzo daleko. Można zadać również pytanie jakie przełożenie na wynik obu konkurentów mają wpływ wspomniane powyżej programy socjalne m.in 500+. W Mierzynie, Bezrzeczu czy Wołczkowie mieszkają osoby nie rzadko prowadzące swoje firmy.

Epidemia SARS-CoV-2 spowodowała w niektórych branżach zapaść. Wiele firm przeżywa obecnie kłopoty finansowe. Pewnie nie bez znaczenia jest również fakt zamknięcia granic w tym przejścia granicznego w Lubieszynie. Wiele osób mieszkających w największych miejscowościach Gminy Dobra (Mierzyn, Bezrzecze, Wołczkowo) pracuje lub prowadzi swoje firmy na Pomorzu Przednim. Po otwarciu granic personel medyczny przez kilka tygodni był wykluczony z małego ruchu granicznego. Zresztą wynik ściany zachodniej tj województw Zachodniopomorskiego, Lubuskiego (Rafał Trzaskowski wygrał również w Pomorskiem) pokazuje niezadowolenie z rządów Andrzeja Dudy oraz Prawa i Sprawiedliwości. Wystarczy przypomnieć protesty m.in w Lubieszynie, Świnoujściu czy Zgorzelcu. Wyniki z poprzednich wyborów wskazują, że w II turze zapewne zwycięży Rafał Trzaskowski, czy zwycięży również w kraju? Na to pytanie raczej nikt nie zna odpowiedzi.

Czekamy na Twoją opinię. Wyślij przez formularz kontaktowy dostępny tutaj

Dawid Klich

Dawid Klich

Mąż Ani, ojciec Jasia. Założyciel redlica.pl. Paprykarz urodzony w PRL. Zafascynowany historią Pomorza