73 lata temu wymazano na 43 lata Pomorze Przednie (Vorpommern) z historii Niemieckiej Republiki Demokratycznej,

Po II Wojnie Światowej dawna niemiecka Prowincja Pomorze (Prowinz Pommern) została podzielona Odrą. Zachodnia część weszła w Radziecką Strefę Okupacyjną późniejszą Niemiecką Republikę Demokratyczną (DDR) wschodnia przypadła Polsce. Temat dla ówczesnych mieszkańców był bardzo trudny. Wystarczy zacytować ostatniego niemieckiego Burmistrza Szczecina Ericha Wiesnera:

Panowało najgłębsze przygnębienie i zniechęcenie, szczególnie z powodu niezrozumiałej decyzji, że Szczecin miał całkowicie przejść w ręce polskie.*
„Stettin – slawisch!”

22 lutego 1945 – na wieść o zarządzeniu Państwowego Komitetu Obrony z 20 lutego 1945 roku, w którym Józef Stalin zgodził się na traktowanie linii Odry i Nysy Łużyckiej z włączeniem Szczecina jako tymczasowej granicy państwa polskiego, „Pommersche Zeitung” donosił „Stettin – slawisch!” (Szczecin słowiański)

Stettin – slawisch! tytuł oganu prasowego NSDAP Pommersche Zeitung
Przeczytaj także:

Sytuacja ta spowodowała przywrócenie historycznej nazwy z 1648 roku – Vorpommern (Pomorze Przednie). Utworzono wtedy land o nazwie Mecklenburg-Vorpommern (Meklemburgia Pomorze Przednie). w 1648 roku utworzony również Pomorze Tylne (Hinterpommern), które po 1945 roku znalazło się w państwie polskim Okręg III – Pomorze Zachodnie. Niechęć wręcz wrogość jednych do drugich skutkowała tym, że 01 marca 1947 postanowiono wymazać kilkusetletnią “pomorskość” ziem po zachodniej stronie Odry.

Pommersche Evangelische Kirche

Pamięć o Pomorzu i jego historii zachował się do roku 1968 w nazwie Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego (Pommersche Evangelische Kirche) wywodzącego się z tzw. Unii Staropruskiej obejmującej niegdyś całe Pomorze. Następcą był Gryfijski Kościół Krajowy (Landeskirche Greifswald). O historii Pomorza na krótko przypomniano sobie w połowie klat 80 przy okazji uroczystości ku czci pomorskiego reformatora Jana Bugenhagena.

Mecklenburg-Vorpommern

3 października 1990 po 43 latach ponownie wraca Vorpommern (Pomorze Przednie) gdy ponownie utworzono land Mecklenburg-Vorpommern (Meklemburgisa Pomorze Przednie). Jednakże tuż po zjednoczeniu pojawiły się wątpliwości co do ponownego połączenia Meklemburgii z Pomorzem Przednim.

Herb Pomorza Przedniego

*Pomorze Zachodnie poprzez wieki, pod redakcją Jana M. Piskorskiego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, 1999

Dawid Klich | 01.03.2020 | Historia