redlica.pl

Z myślą o Tobie – www.redlica.pl

Legendy Pomorza, Jarosław Kociuba

Podziel się:

Podania, baśnie i opowieści prawdziwe z terenów Księstwa Pomorskiego. Publikacja jest próbą zebrania najciekawszych legend, baśni i opowieści o wydarzeniach historycznych z obszaru dawnego Księstwa Pomorskiego, powstałych zarówno przed rokiem 1945, jak i po nim.

W legendach tych znajdują się zwłaszcza liczne odniesienia do wojny trzydziestoletniej oraz do zmagań zbrojnych pomorsko-brandenburskich na przestrzeni wieków. Co ciekawe, nie wszystkie opowieści przedstawione zostały w ich powszechnie znanym brzmieniu: nierzadko wymagały rekonstrukcji, uzupełnienia czy też wprowadzenia warstwy fabularnej, aby uczynić je interesującymi dla Czytelnika. Zbiór zamyka obszerny “Dodatek” obejmujący objaśnienia do legend oraz krótkie noty na temat wybranych miejscowości, postaci historycznych i rodów szlacheckich.