Redlica jest małą miejscowością leżącą w Gminie Dobra, Powiecie Polickim, Województwie Zachodniopomorskim. Nie każdy wie gdzie się znajduje. Jednak jej historia na przestrzeni 3 dekad pokazuje burzliwą historie tej części Pomorza.
Lata 30 XX wieku

Historię zaczynamy na początku lat 30 XX wieku (styczeń 1930). Redlica nazywa się Marienthal i leży w granicach Gemeinde Völschendorf, Landkreis Randow, Regierungsbezirk Stettin, Prowinz Pommern, Weimarer Republik (Deutsches Reich) czyli odpowiednio Gmina Wołczkowo, Powiat Ziemski Randow, Rejencja Szczecin, Prowincja Pomorze, Republika Weimarska (Rzesza Niemiecka). Stan ten utrzymuje się do roku 1933. W tym roku do władzy NSDAP oraz Adolfa Hitlera. Weimarer Republik (Republika Weimarska) zostaje zastąpiona przez Deutsches Reich (Rzeszę Niemiecką zwaną również III Rzeszą Niemiecką).

Pod koniec tej dekady następują radykalne zmiany administracyjne. 15.10.1939 roku następuje likwidacja Gemeinde Völschendorf (Gmina Wołczkowo) oraz Landkreis Randow (Powiat Ziemski Randow). Völschendorf i Marienthal wchodzą w skład Großstadt Stettin (Wielkie Miasto Szczecin)

Fragment mapy okolic Szczecina z roku 1940
http://maps.mapywig.org/

W skład Großstadt Stettin wchodzą ponadto Möhringen (Mierzyn) Sparrenfelde (Skarbimierzyce) i Brunn (Bezrzecze). Poza zostały Neuenkirchen (Dołuje) oraz Daber (Dobra), Böck (Buk) Stolzenburg (Stolec), Nassenheide (Rzędziny), Köstin (Kościno) zostały włączone w skład Landkreis Ueckermünde (Powiat Ziemski Ueckermünde).

Lata 40 XX wieku

Lata 40 przynoszą zmiany ustrojowe, polityczne i administracyjne. Marienthal oraz obszary leżące obecnie w granicach Gminy Dobra zostają przyznane Polsce 21 września 1945. Objęte przez administrację polską 4 października 1945. Maryszewo (pierwotna polska nazwa Redlicy) zostaje włączona w skład Gminy Dobra. Jednostka była częścią III okręgu administracyjnego – Pomorze Zachodnie. Przekształconego 28 czerwca 1946 w Województwo Szczecińskie. Przynależność do końca lat 40 była więc następująca Gmina Dobra, Powiat Szczeciński, Województwo Szczecińskie.

W roku 1945 powstaje również Gmina Dołuje w skład, której weszły miejscowości: Będargowo, Bobolin, Dołuje, Lubieszyn, Mierzyn, Stobno, Warzymice i Wąwelnica.

Przebieg granicy Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Świnoujściem i Gryfinem na zachód od Szczeciuna ustalonej 21 września 1945 w Schwerinie
Źródło Piotr Zaremba za: Szczecin w dokumentach 1945, Szczecin 1980

Lata 50 XX wieku

Lata 50 przynoszą kolejne dość istotne zmiany na mapie administracyjnej Polski. W roku 1954 na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. zlikwidowano Gminę Dobra powołując w jej miejsce Gromadę Dobra w której weszły obszary dotychczasowych gromad Bolków (bez miejscowości Zalesie i Węgornik), Dobra (bez miejscowości Dobieszczyn), Buk, Grzępnica, Łęgi, Rzędziny i Wołczkowo oraz miejscowość Bezrzecze Górne z dotychczasowej gromady Bezrzecze ze zniesionej gminy Dobra.

W miejsce Gminy Dołuje powołano Gromadę Dołuje W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad Dołuje, Lubieszczyn, Mierzyn i Wąwelnica.

Fragment mapy okolic Szczecina z roku 1949
http://maps.mapywig.org/
Epilog

1 stycznia 1966 do Gromady Dołuje włączono miejscowość Redlica z Gromady Dobra.

Gromada Dołuje przetrwała do końca 1972 roku.

Źródło: Wikipedia
Dwa środkowe budynki widoczne na zdjęciu pamiętają te burzliwe czasy.

Dawid Klich | 22.11.2019 | Historia