11 listopada to nie tylko koniec Wielkiej Wojny (Great War) tak często nazywa się I Wojnę Światową. Dla nas Polaków to data symbol odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Tego dnia w ustawionym w lesie wagonie w Compiègne zawarto rozejm.

Rozejm ten był początkiem wydarzeń do odzyskania niepodległości przez Polaków. Dzień wcześniej do Warszawy przybył Józef Piłsudski. Wydarzenie to oraz przekazanie przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu oraz zamianowanie go naczelnym dowódcą wojsk polskich było początkiem żmudnej pracy nad naszą odrodzoną państwowością. Tego też dnia polska ludność w nocy zaczyna rozbrajanie niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie.

Członek Polskiej Organizacji Wojskowej rozbraja niemieckiego żołnierza na warszawskiej ulicy. Zdjęcie wykonane 10 listopada 1918 r. (Fot. PAP/CAF)

11 listopada to również początku pertraktacji Józefa Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską w celu opuszczenia wojsk niemieckich z ziem Królestwa Polskiego. Od tego dnia wojska niemieckie zaczęły odwrót. W ciągu 7 dni ewakuowano ok. 55 tys. żołnierzy niemieckich.

Kolejnym bardzo wydarzeniem było powołanie Jarogniewa Drwęskiego na stanowisko nadburmistrzem Poznania. Powołanie odbyło się na wniosek Naczelnej Rady Ludowej. Jarogniew Drwęski mianowany przez Wydział Wykonawczy Rady Robotników i Żołnierzy. Polską Rada Miasta (wyłoniona w marcu 1919) 17 kwietnia 1919 powierzyła Jarogniewowi Drwęskiemu stanowisko prezydenta Poznania.

Jarogniew Drwęski
źródło: wroclaw.naszemiasto.pl
Jarogniew Drwęski i Józef Piłsudski
Źródło: https://sp69sms.pl

Dawid Klich | 07.11.2018 | Historia