Poznaliśmy składy komisji

Podczas I sesji Rady Gminy oprócz składu Prezydium Rady Gminy poznaliśmy również składy Komisji na kolejną 5-letnią kadencję. KWW Teresa ma 4 Przewodniczących komisji stałych na 4 możliwe.
Komisja Finansów Budżetu

Władysława Gruszczyńska – Przewodnicząca (KWW Teresa Dera)
Katarzyna Marks (KWW Teresa Dera)
Halina Sromek (KWW Teresa Dera)
Tomasz Czarnota (KWW Teresa Dera)
Mateusz Maciejewski (KWW Magdalena Zagrodzka)

Komisja Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego Gminy

Jerzy Stachowicz – Przewodniczący (KWW Teresa Dera)
Marcin Sobierajski (KWW Teresa Dera)
Tomasz Czubara (KWW Lokalni)
Janusz Zarzycki (KWW Magdalena Zagrodzka)
Tomasz Czarnota (KWW Teresa Dera)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Sylwia Cierpica – Przewodnicząca (KWW Teresa Dera)
Monika Chomiuk (KWW Teresa Dera)
Maria Pizzi (KWW Teresa Dera)
Ewa Głowacka(KWW Lokalni)
Monika Duziak (KWW Magdalena Zagrodzka)

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Marks – Przewodnicząca (KWW Teresa Dera)
Sylwia Cierpica (KWW Teresa Dera)
Janusz Zarzycki (KWW Magdalena Zagrodzka)
Mariusz Lindner (KWW Lokalni)
Magdalena Zagrodzka (KWW Magdalena Zagrodzka)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Karol Grochot – Przewodniczący (KWW Teresa Dera)
Marcin Sobierajski (KWW Teresa Dera)
Maria Pizzi (KWW Teresa Dera)
Magdalena Zagrodzka (KWW Magdalena Zagrodzka)
Katarzyna Ciurzyńska (KWW Magdalena Zagrodzka)
Paweł Malinowski (KWW Magdalena Zagrodzka)
Mariusz Lindner ((KWW Lokalni)